Sinif Mucadelesi

“Dindar ve kindar nesil” için bir ileri iki geri!

Pazar 6 Ağustos 2017

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve ortaöğretim derslerinin içeriğini (müfredat) değiştiriyor. Bugünkü değişiklik dahil eğitimdeki düzenlemelerin önemli bir kısmı, Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde varılan uzlaşmaya bağlı olarak, Avrupa Birliği’nin yöntem, içerik ve para desteğiyle yapılıyor.

Elbette hükümet, işine gelen bazı değişiklikleri yapıyor, bazılarını yapmıyor, bazılarını erteliyor, bazısını da uyguluyor.

Bu nedenle yeni müfredatı okuyan, hazırlık aşamasına katılan, neredeyse her görüşten herkes, ortak bir şekilde “olumlu” ve “olumsuz” yönler olduğunu söylüyor.

Bakanlık, öğretmenlerden binlerce görüş raporu alındığını söylüyor. Ancak bu raporların çoğu, taslak açıklanmadan yazıldı;
öğretmenler, açıklanmayan müfredatı inceledi! Zaten raporların çoğunda sadece bu yazıyor.

Medyada, en çok “Atatürkçülük” ve “evrim” konularının kırpılması, “cihat” konusunun eklenmesi gündeme getirildi. Bir AKP’li milletvekili, “Cihat İslam’ın en öncelikli unsurudur... Osmanlı padişahlarına baktığımızda neredeyse tamamı cihadı bırakmamak için hacca bile gitmemiştir. Bakanlığımız çok isabetli bir karar vermiş... Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok” dedi.

Eğitimi Kuran kursu zanneden vekilin söylediğinin ötesinde Erdoğan, “dindar ve kindar” bir nesil yetiştirmek istediklerini haykırmıştı.

Milli Eğitim’de her zaman Kemalistler ve daha militan MHP’li çevreler hakimdi. Son on yılda, okullardan yükselen FETÖ’cüler, torpil ve kayırma ile buralara yerleşti. Hem de en önemli karar alma koltuklarına. Böylece eğitim müfredatı ve uygulaması FETÖ’cüleştirildi. Şimdi hükümet, bunu değiştirmek istiyor. Akılcı, bilimsel, özgürlükçü bir eğitim hedefi yok.

Üstelik öğretmenler dini gerici, cinsiyetçi ve milliyetçiler; hurafe, fal ve geçim derdindeler. Şimdi bunlara işten atılma korkusu eklendi. En iyi müfredat yazılsa da bu öğretmenler, ancak kendi bildiklerini anlatıyor.
12 milyonu aşkın gencin ve ailelerinin geleceği yeni müfredata değil, kendi kaderlerini kendi ellerine almalarına bağlı. (27.07.17)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2017  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:230 4 Ağustos 2017  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?