Sinif Mucadelesi

Sanayi, işçinin sırtında yükseldi

Cumartesi 8 Temmuz 2017

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2016 yılının en büyük 500 şirketini açıkladı. TÜPRAŞ bu yıl da en fazla satış gelirini yaparak listenin başında. Emekçilerin sırtında yükselerek buralara gelen TÜPRAŞ özelleştirildiği günden bu yana emekçilere olan saldırısını şiddetlendirdi.

2004 yılında kamudan Koç ailesine devredildiğinde 5.153 çalışanı olan TÜPRAŞ’ın aradan geçen yıllar içerisinde kârını 2 kat artırmasına rağmen işçi sayısını bırakın sabit tutmayı 4.824’e düşürdü. Bu kârın kaynağı; üretimde orta ve düşük teknoloji yaygın olduğu ve teknolojik olarak bir değişim göstermediğine göre emekçilerin reel ücretlerini sabit tutup onları daha yoğun, daha uzun saatlerde çalıştırmasının sonucu. İşte bu durum, TÜPRAŞ, FORD, TOFAŞ, ARÇELİK, AYGAZ ya da bunların sahibi Koç ailesi özelinde olmamakla beraber kapitalizmin emekçiler üzerinde uyguladığı genel bir tavırdır ve İSO verileri bunu gizlemiyor.

İlk 500 işletmeye bütününe baktığımızda durum daha da vahim. 2000 yılından bugüne en büyük 500 işletmenin toplam kârı, yaklaşık 19 katına çıkmışken toplam istihdam yalnızca 1.25 katına çıkabildi. Kapitalist sınıf, AKP iktidarı dönemi olan son 15 yıl içerisinde de kârına kâr kattı ve AKP iktidarının asıl yüzünü bizlere gösterdi.

Emekçiler cephesinden baktığımızda İSO verileri bize başka şeyler de söylüyor. Tüm sanayi içindeki ilk 50 şirket toplam satış gelirlerinin yarısını alıyor ve şirketlerin sahibi sadece 20 aile. Ayrıca, 2001 yılında en büyük 500 sanayi içerisinde 32 kamu işletmesi varken özelleştirme dalgalarının sonucu olarak listede yalnızca 11 kamu işletmesi kaldı. Emekçilerin çalışma koşullarının görece iyi olduğu, güvenceli, iş tanımı ve çalışma saati belli, sosyal hakları olan kamu kuruluşları zaman içerisinde ‘kâr etmiyor’ gibi söylemlerle kapitalistlere peşkeş çekildi ve var olan çalışma koşullarına büyük bir darbe vuruldu.

Yalnızca son 15 yıl bile özelde AKP’nin genelde ise kapitalistlerin emekçilerle kurduğu ilişkinin küçük bir örneği. 20 ailenin menfaati için yüz binlerce emekçi ve aileleri iş kazalarında ölmeye, geçim kaygısı çekmeye, çocuklarına iyi bir eğitim sağlayamamaya, iş kazaları ve meslek hastalıklarına mahkum edildi. İşçi sınıfı iktidarı alıp onu kendi devletine dönüştürmediği ve kendi denetlemediği sürece emekçilere olan bu saldırı devam edecek. Ancak, tarih bize işçi sınıfının bunu yapabileceğini gösterdi. (19.06.17)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2017  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:229 7 Temmuz 2017  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?