Sinif Mucadelesi

Fabrikalar ve işyerleri işçi öğütüyor!

Cuma 5 Mayıs 2017

Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), işgüvenliğine ilişkin korkunç rakamlar açıkladı.

Dünyada, her gün 6 bin 300 işçi, her yıl 2 milyon 300 işçi çalışırken ölüyor.

Türkiye, bu konuda önemli ilerleme göstererek, son yıllarda ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sıraya yükseldi!

Oysa 2012 yılında, “son sistem” İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çıktı, hatta bir kaç kez değiştirildi. Elbette patronların isteğine göre hazırlanmıştı ve yine patronların istediği biçimde değiştirildi.

İş kazası, kâr için işçinin ölümüne çalıştırılması demek. İş güvenliği, şimdi olduğu gibi patrona değil, işi yapan, iş için ölen işçiye emanet edilse, durumu değiştirmek mükün olur.

Zaten bu alanda çalışan meslek örgütlerinin ilk vurgusu da bu yönde: İşçinin örgütlü olması, işgüvenliği uzmanlarının patrondan maaş almayıp, patrondan bağımsız olması.

Aslında tecrübeli işçiler, hangi makinenin, hangi durumun, hangi çalışmanın, hangi maddenini, hangi tehlikeyi yarattığını çok iyi biliyor. İşçilerin karar alma ve uygulama olanakları olsa, ölümlerin ezici çoğunluğu olmaz. Ancak işçiler, ne karar alabiliyor ne de uygulayabiliyor. Her şey patronların çıkarlarına göre yapılıyor. İşte bu nedenle de ölümler sürüyor.

Üretimde işçi denetimi, işçi sınıfı için yaşamsal önemi olan bir taleptir. (04.05.17)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2017  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 227 - 5 Mayıs 2017  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden   ?