Sinif Mucadelesi
Fransa

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Cuma 7 Nisan 2017

Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu 23 Nisanda 11 adayla yapılacak. Adaylardan biri, Lutte Ouvriere’i temsil eden Nathalie Arthaud. Bizim için ilginç olan devrimci bir komünistin bu seçimlerde işçi sınıfının çıkarlarını savunması. N.Arthaud’un seçim kampanyasında savunduklarını özet olarak aktarıyoruz.

Emekçiler, vatandaşlıkları ne olursa olsun, kökenleri veya renkleri ne olursa olsun, hepsi aynı toplumun parçasıdır ve çıkarları burjuvazinin çıkarları ile çelişir.

Irkçılık, milliyetçilik ve emekçileri bölen bütün ideolojilere karşıyız. Emekçiler, sınıf düşmanlarına karşı birleşmeli. Bütün göçmenlerin serbestçe dolaşma hakkını ve istedikleri yere yerleşebilme hakkını savunuruz!

Fransa’nın, yoksul ülkeler olan eski sömürgelerinde, terörizme karşı olma iddiasıyla yürüttüğü savaşın esas nedeni, bu ülkelerdeki talanlarını devam ettirmek olduğundan, buna karşıyız.

Yapılan devasa silahlanma harcamalarını teşhir ediyoruz. Bu alanda üretim yapan şirketler, en asalak şirketler ve onları toplumsallaştırmak gerekiyor.

Özel bankalar, yaptıkları spekülasyonlar sonucu, dönem dönem ekonomiyi çöküşe götürüyor. Bu nedenle bu bankalar, toplumsallaştırılmalı.

Emekçilerin kurtuluşu ancak ve ancak kendi eseri olabilir, onları kurtaracağını iddia edenlerin tümü onlara ihanet edecektir.

Emek dünyasına ait olduğumuzdan dolayı gururluyuz.

Cumhurbaşkanı seçilecek kişi kim olursa olsun, kurulacak hükümet ne olursa olsun, bize yapacağı saldırılara karşı, gereken hazırlıkları yapmalıyız.

Ticari sır, bir avuç büyük kapitalistin, toplumun tümüne hakim olup toplumda üretilen zenginliklerin büyük bir kısmını kasalarına aktarmalarına yarıyor. Ticari sırrın, en ateşli savunucuları, patronlara uşaklık edenler. Geçen yıl Sosyalist Parti, sağ partiler ve aşırı sağcı Ulusal Cephe milletvekilleri, Avrupa Parlamentosunda, bazı gazetecilerin ve vatandaşların bazı ticari sırları açıklamasına tepki olarak daha baskıcı yeni yasaları onayladılar.

Emekçiler, ticari sırların kesinlikle kaldırılmasını savunmalı. Böylece kitleler şunu açıkça görebilir; herkesin insanca yaşayabileceği bir işe ve ücrete kavuşabilmesini sağlayacak yeterli zenginlik var!

Büyük fabrika ve işyerlerinde emekçilere dağıtılan bir bildiride özce şunlar anlatıldı: Büyük şirketler, işe yeni emekçi almayacaklarını söylüyorlar ama sadece borsada işlem yapan büyük şirketlerin 2016 yılı kârı 76 milyar avro. Bu, 2 milyon insana iş verme olanağı demek!

Bizlere durmadan, devletin kasaları boş, masalı anlatılıyor. 76 milyar avro ile 700 bin konut veya 230 büyük hastane inşa edilebilir!

76 milyar ve kapitalistlerin diğer kârı, kitleler yararına harcanmayacak. Hatta üretim yatırımlarına gitmeyecek, ya da çok azı gidecek. Bu para, dipsiz bir kuyu olan spekülasyonlara gidecek ve 2008 borsa çöküşünden daha büyük bir çöküşün şartlarının oluştuğu söyleniyor. Bu kâr, hisse senetleri sahiplerine kazanç olarak dağıtılacak. İşte Fransa’da zenginlerin, servetlerine hep servet katmalarının nedeni budur. En büyük kapitalistlerden biri olan LVMH patronu B. Arnault, 5 yıl içerisinde servetini iki katına çıkardı.

Ne Fillon, ne Macron, ne Hamon, ne Le Pen, büyük banka ve çok uluslu şirketlerin devasa kârını teşhir ediyor. Bu adaylardan hiç biri işsizlik belasını çözmek için bu kâra dokunmak gerektiği sözünü bile etmiyor. Tam aksine şirketlerin vergilerini azaltacaklarını, hatta zenginlere uygulanan servet vergilerini bile kaldıracaklarını söylüyorlar.

Seçim kampanyasında emek dünyasının sesi duyurulmalı. İşte bu nedenle Lutte Ouvriere N. Arthaud’yu aday gösterdi. O diğer adaylardan farklı olarak başkan koltuğunu hedeflemiyor; emekçilerin sesini duyuruyor.

İşsizliğe son vermek için kârlara dokunup mevcut iş olanaklarını, hiçbir ücret kaybı olmaksızın, tüm emekçiler arasında bölüşmek gerekli. İşçi çıkarma yasaklanmalı.

Tüm ücretlere 300 avro zam yapılmalı. Ücretli çalışan herkesin aylık ücreti, en az net 1.800 avro olmalı.

N. Arthaud’ya oy vermek bugün bu isteklerimizi dile getirmektir. Yarın seçilen kim olursa olsun emekçiler, tüm bunları hep birlikte yapacakları mücadelelerle, grevlerle, kitlesel yürüyüşleriyle gerçekleştirmeli. LO (24.03.2017)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2017  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 226 - 7 Nisan 2017  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?