Sinif Mucadelesi
Gıda

Durgunluk ve suskunluk neden?

Cuma 3 Mart 2017

Birinci neden işçilerin taşeronlara bölünmesi. Yüz kişilik iş yerinde üç şirket var, işçiler birlik olup mücadele edemiyor. Ücret farkı, iş farkı, atılma korkusu bunu pekiştiriyor.

Büyük iş yerlerindeki işçiler, iş yerindeki taşeron işçiye yaklaşmıyor, destek vermiyor, onu bilinçlendirmiyor. Eski işçilerin bu durumun değişme-sinde öncülük etmesi gerekli.

Eski solcular, “işçi kalmadı” diyor. Doğru değil, mücadele edecek, devrim yapacak işçi sınıfı eskiden de vardı, bugün de var. Hayatı yürüten de işçi sınıfı, durduracak olan da. Bir gün mücadeleye başlayacak. Mücadeleye yön verebilmek için devrimcilerin iş yerlerinde genç işçileri bugünden hazırlaması gerekli. Karanlıktan kurtaracak umut budur. (28.02.2017)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2017  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 225 - 3 Mart 2017  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İş yerlerinden   ?