Sinif Mucadelesi

Sağlıkta dönüşüme devam!

Cuma 13 Ocak 2017

Hastanelerde muayene ücretlerine zam yapıldı. En büyük zam üniversite hastanelerine geldi.

Üniversite hastanelerinin bir kısmı, özellikle Çapa ve Cerrahpaşa, verdiği sağlık hizmetlerinin karşılğı olan, devletin yapması gereken ödemeleri yapmayışı nedeniyle ekonomik olarak zorda. Çalışanların ücretleri düşük, çalışma koşulları ağır, binalar bakımsız, gerekli malzemeler eksik. Dövizin artışıyla tıbbı malzemeler ateş pahası oldu. Artan maliyet, bu zamla hastanın sırtına yükleniyor.

Sağlıkta dönüşüm başladığında, özel hastanelerin, devlet kasasından yapılan ödemeler sonucunda, düşük muayene ücretiyle teşvik edilmesi, olumlu karşılanmıştı. Bugün özel hastaneler, lüks otel gibi ateş pahası.

Sağlık bakanlığı, bir yanda fiyatlara zam yaparken, öte yanda tarifeye uymayan özel hastaneleri cezalandırmakla tehdit ediyor.

Özel hastaneleri, yıldızlarla sınıflandırıp lüksüne göre tedavi fiyatını üç kata kadar arttırma hakkı veren bakanlık, elbette hasteneleri denetlemiyor, göz boyuyor. O halde bu görev, hastane çalışanlarına, hastalara düşüyor. Zaten gerçek denetim ancak bu şekilde olur.

Sağlık hizmetlerinin zamlanması, tedavinin geç yapılmasına yol açıyor ve sadece bireyleri değil, toplum sağlığını da olumsuz etkiliyor. (05.01.17)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2017  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 223 - 1 Ocak 2017  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Sağlık   ?