Sinif Mucadelesi

Sözleşme dönemine giriyoruz

Cuma 13 Ocak 2017

Aralık ayıyla beraber bir sözleşme dönemine daha girdik. İşçilerin genel isteği olan herkese 750 lira seyyanen zam yine sendikanın azizliğine uğrayarak değiştirildi. Fakat zorlamayla da olsa sözleşme taslağı bütün panolara asılarak işçilere sunuldu.

Taslakta şu anda çalışan işçilerin ortalama ücretinin 2.100 lira bürüt ve ortalama kıdem yılının 8 yıl olduğu belirtildikten sonra talepler sıralanıyor.
400 lira seyyanen zam,

Her kıdem yılı için 20 lira kıdem zammı,

İşçilerin çalıştıkları bölüm ve işine göre ücretlerin ayarlanması,

Gece zammının %15’e çıkartılması,

İş kazası sonucunda işçinin maddi kaybının işverence karşılanması,

Yakacak, izin, bayram ve eğitim yardımlarında %25 civarında artışlar isteniyor.

Bu taslağa göre bütün maddeler aynen kabul olursa toplamda %31,5 zam öngörülüyor.

İşçilerin bazısı taslağın geneline bazısı maddelerinden bir veya ikisine karşı çıktı, bazısı da geçmiş yıllardaki gibi kayıtsız kalmayı seçti.

En büyük tepki 1. Maddedeki 400 lira seyyanen zam talebine ve 3. Maddedeki çalışılan bölüm ve yapılan işe göre ücretlerin ayarlanmasına geldi. Yeni işçiler ise 2. Maddedeki kıdem zammına tepkili. Her biri kendi içlerinde haklı. 400 lira seyyanen zam az bulundu ve genel kabul gören 750 lira olmadığı için tepkiliydiler.

İşe göre ücretlerin ayarlanmasının nasıl olacağı konusunda sendikanın bir fikri bile yok. Patronun MESS’ten ve bağımsız bir araştırma kurumuna yaptırdığı ücret araştırmasından bahsediyorlar, kıdem zammı için kıdemler birbirine yakın olsaydı sorun yoktu fakat 25 yıllık ve 2 yıllık kıdeme sahip işçiler, birlikte aynı işi yaptıkları yerde neyi, nasıl uygulayacaksınız sorunu var.

Anlaşılan sendika ve patron el ele verip işçileri bölmek için böyle tuzaklar hazırlamışlar.

Bu arada 24 Aralık’ta sendika şube seçimi vardı ve bizim baş temsilcimiz şube başkanlığına adaydı ve genel merkez ve patron da onun arkasında görünüyordu. Fakat bu olmadı ve baş temsilcimiz hüsranla beraber merkezin dediğinin dışına çıkmadı. Şimdilik kendisine sıra gelmesi için sabretmesi gerekiyor.

Tüm temsilciler, ağız birliği etmişçesine patronun 60 işçinin fazla olmasından yakındığını anlatıp duruyorlar.

Ayrıca yapılan ücret araştırmasından bahsederek fabrika genelinde işçi ücretlerinin iyi olduğunu söylüyorlar.

Eh işçilerin arasına girmeyip patron temsilcileriyle dolaşırsan, bir süre sonra kendini işçilerin üzerinde görmeye başlayarak patron uşağı olursun. O nedenle ücretleri gayri safi milli hâsıla gibi değerlendirip kişi başına bölersen aldanmakla kalmaz, aldatırsın da. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2017  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 223 - 1 Ocak 2017  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Gıda   ?