Sinif Mucadelesi

Halklara vahşeti yaşatan düzeni sürdürmek için cumhuriyetin temel değerleri değiştiriliyor

Salı 8 Kasım 2016

Cumhuriyet bayramı, cumhuriyete yönelik eleştirilerle kutlandı. Çünkü siyasi iktidar, artık cumhuriyetin değerlerine bağlı kalmak istemiyor. Bugüne kadar emperyalizmin sadık hizmetindeydi, burjuvazisi, emperyalistlerden arta kalanlarla yetiniyordu; artık kendi burjuvazisinin çıkarlarını öne almayı amaçlıyor.

Değişikliğin ifadesi, Erdoğan’ın dilinden düşmeyen savaş siyaseti. Erdoğan, orduyu Suriye’ye göndermekle yetinmiyor; Irak’a da göndermek istiyor. Cumhuriyetin başından beri izlenen “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi yok artık. Şimdi, “ülke savunması, ülke dışında başlar” diyorlar. Elbette amaçları bu değil. ABD başta olmak üzere emperyalist devletler, güçlü orduları, silahları, ekonomik ve siyasi güçleriyle, zenginliklerine el koymak için Ortodoğuyu yerle bir etti. Erdoğan da aynı amaçla; Irak ve Suriye’deki talana ortak olmak için orduyu ileri sürüyor.

Daha büyük ve donanımlı orduların, daha yıkıcı ve ölümcül olması, halkların acılarını arttırıyor, yerleşim yerlerinin yıkımını büyütüyor. Ortadoğu halklarının karşı karşıya kaldığı vahşet, emperyalist yöneticiler gibi Erdoğan’ın da hiç umurunda değil. Üstelik artık, ezilen halkların lafta bile sözcüsü olmadığını iyi biliyor.

İktidarını korumak için, destek aradığı çevrelere, sömürü ve talan düzenini sürdürme, daha geniş topraklara yaymayı vaad ediyor. Ağzından düşürmediği “ileri demokrasi”, “komşularla sıfır sorun” lafları, bir kaç yıl içinde ne kadar da geride kaldı! Şimdi savaşın, yok etmenin sözcüsü!

AKP yönetimi, emperyalist ülkelerin yönetimlerini taklit ediyor. Onların talan ettikleri ülkelerde ve kendi ülkelerinde dayattığı siyasetleri uyguluyor. Ancak emperyalist yöneticiler, talanlarını dayatacak güce sahipler; hem askeri hem de ekonomik açıdan. Oysa ne hükümetin ne de Türk burjuvazisinin benzeri bir gücü var. Bunu daha önceki hiç bir siyasetini uygulayamaması, hepsinden çark etmek zorunda kalması yeterince gösterdi. Üstelik Erdoğan, daha bürokratlarına, siyasilerine, generallerine güvenemiyor.

Burjuvazinin siyasi temsilcileri amansız bir çaba içinde. Bunu bildikleri için geçmişte olduğu gibi demokratik görünmeye bile olanakları yok! Hiç bir eleştiri, hiç bir karşı çıkışa tahammül yok! Medyaya, bilgi sızdırabilecek kamu çalışanlarına, her tondan muhalefete şiddetli baskı uygulanması bu yüzden.

Erdoğan, tüm yetkiyi elinde toplamasına rağmen, daha fazla güç istiyor. Çünkü gelecekte daha zor dönemlerin yaşanacağını çok iyi biliyor. Kürt illerindeki savaşa, doların tırmanışıyla, işçi çıkarmaların yaygınlanışıyla kendini gösteren ekonomik krize, baskıyla düşük tutulan faizin tırmanışı, Suriye ve Irak’taki savaşın masrafları eklendiğinde durum, gerçekten çok daha kötü olacak.

Toz duman dağılıp laf kalabalığı bitip kitleler; işsizlik, yoksulluk ve ölüleriyle baş başa kalınca, elbette tepki gösterecek. Emekçiler, tüm bunların hesabını sormak isteyecek, harekete geçecek. İşte Erdoğan, esas o günler için hazırlık yapıyor. Hesap sormak isteyecekleri demir yumrukla bastırmak için kağıt üstünde olsa bile hiç bir kural, kurum elini bağlamasın istiyor. (02.11.16)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2016  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 221 - 4 Kasım 2016  Site yaşamını izle Başyazı   ?