Sinif Mucadelesi

Soma’nın nedeni işgüvencesi sistemi

Cuma 7 Ekim 2016

301 işçinin öldüğü Soma madeni için süren dava, iş güvencesi sisteminin nasıl patronlar yararına düzenlendiğini de göz önüne seriyor.

Öldüğü madeni, kaza öncesinde denetleyen iş başmüfettişi Emin Gümüş, maden şirketinin Projelendirme ve Etüt Müdürünün eniştesi olduğu ortaya çıktı. Katliamın olduğu yıl martta, Gümüş’ün liderliğinde 4 günde tamamlanan denetim “kusursuz” olarak raporlaştırılmıştı. Bir başka şirket yetkilisinin eğitim uzmanı ve iş güvenliği uzmanlığı belgesi olduğu anlaşıldı. Madende bütün maske ve iş güvenliği eğitimlerini düzenleyen bu kişinin de, olumlu rapor verilmesinde sorumluluğu var.

Bunlar, soruşturulmadı, çünkü işgüvencesi yasası, tüm bu çıkarcı ilişkilere izin veriyor. Zaten, izin verilmese de görmezden geliniyor. Üstelik, soruşturulan patron ve sorumlu müdür hakkında takipsizlik kararları verildi, denetçiler içinse bakanlık soruşturma izni vermedi.

Eş, dost, akraba, “temiz” rapor düzenler, müdürler sözde “eğitim” verir. İşçi kıyımı tezgahı, sadece işyerinde değil, kanunuyla, bakanlığıyla, sendikasıyla tamamlanmış. “İşçi sağlığı ve güvenliği” sistemi, sözde çağa ve ihtiyaca uygun olarak “işgüvenliği” sistemi yapıldı. Aslında kastedilen sadece patronların çıkarı idi.

Soma katliamı, işçinin yaşamını, haklarını, sadece yine işçinin kendisinin korumaya mecbur olduğunu çok iyi anlatıyor. (05.10.16)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2016  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 220 - 7 Ekim 2016  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?