Sinif Mucadelesi
Yunanistan

Yeni iş yasası

Cuma 2 Eylül 2016

Yunanistan, borç veren üç kurum olan Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve IMF ile bir yıl önce imzaladığı anlaşma gereği, eğer 2.8 milyar avro borç almak istiyorsa yeni bir iş yasası oluşturmalı. Yeni iş yasası şu ana kadar oluşturulmasa da, şimdiden yeni yasanın, zaten krizden çok darbe yemiş bir ülkede, emekçiler için ne gibi felaketlere yol açacağı görülüyor.

Zaten yetersiz olan asgari ücretin (brüt 586, net 480 ve 25 yaş altında olanlar için 511 avro) düşürülmesi ve de özel sektördeki bir veya iki aylık ikramiyelerin ve bazı başka hakların kaldırılması isteniyor. Özcesi, artık patronlara istedikleri gibi keyfi davranma olanağı verilmek isteniyor. Örneğin patronlar sıfır saat güvenceli, “açık sözleşme hakkı”, gibi haklara sahip olacak. Yani patron ne çalışma süresini ne maaş miktarını ne sosyal hakları belirtmek zorunda olmayacak. Kısacası patron, her istediğini yapabilecek.

Ayrıca işten atılma tazminatı miktarı azaltılacak, patronlar toplu tensikata daha kolay başvurabilecek ve işkolu toplu sözleşmeleri iptal edilecek. Artık patronlar, istedikleri sarı sendika ile hatta sözde işçileri temsil eden kişilerle bir işyeri anlaşması imzalayabilecek! Tüm bunlara ek olarak, işyeri temsilcilerine tanınan süre hakkı azaltılacak, grev hakkına sınırlama getirilecek ve patronlara yeniden lokavt hakkı tanınacak.

Elbette bir çok patron, bu saldırıları uygulamak için yeni yasayı beklemedi. Esneklik uygulamaları artık neredeyse genelleşti, asgari ücretin de altında ücret uygulanıyor ve ücretin ya tamamı ödenmiyor veya aylarca geciktiriliyor. Patronlar, iş yerlerinin büyüklüğüne göre, gerçek olsun veya olmasın, mali sorunları olduklarını iddia ediyorlar.

Yapılan son bir araştırmaya göre 470 bin işçi tam günlük iş bulamadığı için, yarım gün veya haftada birkaç saat çalışıyor, ayda sadece 100 ile 400 avro arası brüt maaşa mahkum. Sigortasız çalışma dayatmaları genel uygulamaya dönüşmek üzere. Örneğin iş ilanlarının bazılarında “sigortalı çalışma” olanağına vurgu yapılıyor. Yani sigortalı çalışma, istisna ve sigortasız çalışma önerisi genel uygulama aşamasına geldi.

Emekçiler için normal şartlarda yaşayabilmek gittikçe çok daha güç. Daha çok insan, geçinebilecek ücret alabilmek için iki veya üç işi birden yapmak zorunda kalıyor. Bazı emekçiler, normal işlerine ek olarak garson, eğitimci veya temizlikçi olarak çalışmak zorunda. İşsizler, en iyi hallerde bile sadece bir yıl boyunca işsizlik tazminatı alabilir ve aylık 350 avroyu geçmiyor. Tüm emekçilerin dörtte biri ve gençlerin yarısı işsiz.

Bu ortamda, aile içi dayanışma durumu idare etmeye yarıyordu ama şimdi, emeklilik maaşlarındaki düşüşler nedeniyle bu da çözüm olmaktan çıkıyor ve aile desteği diye bir şey kalmıyor. On binlerce yoksul emekçi, vergisini ve temel ihtiyaç olan gaz, elektrik faturalarını ödeyemez duruma düştü ve hatta günlük gıda harcamaları için gerekli paraları bile yok.

Yunanistan devleti, borçlu olduğu kurumlarla Eylül ayında yeniden masaya oturmak zorunda. Yunan hükümeti, görüşmelerden söz ediyor ama karşısındaki hükümetlerin ve bankacıların temsilcileri için görüşme diye bir şey yok.

Alacaklılar bitmez tükenmez borçların tamamını, sonuna kadar kitlelere ödetmeye kararlı ve Çıpras da onlara teslim olmuş durumda. Çıpras’ın bu durum karşısında yaptığı tek şey en yoksullara biraz daha fazla sosyal yardım yapma vaadinde bulunmak. Ancak yıllar boyunca çektiklerinden, her saldırının daha da feci olduğunu gören, çok yorgun duruma düşen ve de morali bozulan kitleler bu vaatlere inanmıyor. LO (19.08.2016)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2016  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 219 - 2 Eylül 2016  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?