Sinif Mucadelesi
ABD

Amerikalıların ücretli izni giderek azalıyor

Cuma 2 Eylül 2016

ABD’de ücretli izinlerle ilgili hiçbir yasa yok. Bu durumda ücretli izin, işyerindeki sözleşmelere, emekçinin özel konumuna ve kıdemine göre değişiyor.

İşte bundan dolayı, resmi verilere gör ABD’li emekçilerin dörtte birinin ücretli izin hakkı yok. İzin hakkı olanlar tam gün çalışanların sadece %10’unun, yarım gün çalışanların ise %60’ını kapsıyor. ABD’li emekçilerin ortalama yıllık ücretli izin hakkı sadece 11 gün. Bunların bile üçte biri izin günlerinin tümünü alamıyor.

Ayrıca bu emekçilerin üçte biri, izin günleri boyunca internet, telefon gibi araçlarla çalışmak zorunda. İki hafta boyunca kesintisiz ücretli izin olanağını kullanabilen emekçi sayısı küçük bir azınlıktan ibaret. Üç hafta boyunca ücretli izin kullanabilenler ise “happy few” diye adlandırılan küçücük bir azınlığa mensup!

Her zaman böyle değildi. 1960’lı yıllarda, ABD’deki çalışma şartları şimdiki Avrupa’dakilerine benziyordu. Yarım yüzyıl içerisinde ABD’deki kapitalist saldırılar, işçi sınıfı hareketindeki gerilemeler ve sendikaların verdiği tavizler nedeniyle çok feci bir gerileme yaşandı. Şimdi bir erkek memur, 1970 yılına göre yılda 100 saat daha fazla ve bir kadın memur ise yılda 200 saat daha fazla, yani, yılda 5 hafta daha fazla çalışmak zorunda.

Tüm bunlar, işçilerin yaşam şartlarındaki feci gerilemeyi gösteriyor. Bizlere, dünyanın en ileri ekonomisine sahip olduğu, dünyanın en güçlü ülkesi olduğu ve burjuvazisinin en zengin olduğu söylenen bir ülkede yaşanıyor. Spark (19.08.2016)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2016  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 219 - 2 Eylül 2016  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?