Sinif Mucadelesi
Gıda

Sorunlar da bir, çözümler de

Pazartesi 4 Temmuz 2016

Sendika, nasıl olduysa, Ramazan ayı başlamadan bir piknik düzenledi. Bazı işçiler, senelik izinde olduğu için katılamadı. Zaten pikniğe ne yazık ki tüm işçiler çağrılmadı. Her bölümden sendika temsilcilerinin seçtiği 30 işçiyle yapıldı.

Temsilcilere, neden böyle yapıldığını sorduğumuzda “her ay bu şekilde yapacağız, bunu birbirini tanımayan işçilerin tanışması ve sorunlarını paylaşması için yaptık” dediler.

Geçmişte temsilcilerle yaptığımız konuşmalarda, işçiler arasındaki kopukluk ve güvensizliğin önemli olduğu, işçilerin önündeki en büyük engellerden biri olduğu ve bunun aşılması için temsilcilerin birşeyler yapması gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi temsilcilerin bu çabaları, bizim için umut verici olabilir, elbette devamını getirebilirlerse.

Piknik masraflarını, sendika genel merkezi karşılamış. Genel merkez, Bursa’daki Nestle greviyle ilgilendiğinden diğer işyerlerine fazla zaman ayıramadığı söylendi. Sanki grev yokken çok zaman ayırıp işçilerin sorunlarıyla ilgileniyorlardı. Bahane arayan için hiç olmadığı kadar bahanemiz var.

Sendikacılar sık sık, işyerinde çalışan işçilerin “cahil” olduğunu söylüyorlar ama bu cehaleti gidermek için gerekeni yapmadıkları gibi cehaleti de yaratıyor. Herhangi bir durumda, kendilerini aklamak için “biz bunlarla mı grev veya direniş yapacağız” diyerek hemen suyun yüzeyine çıkmasını biliyorlar.

Oysa eski fabrikada yapılan yılsonu eğitimlerinde biraz olsun bir şeyler öğrenen işçileri, sendikacıların kaldıramadığını çok iyi biliyoruz. İşçiler, patronun yasal olmayan uygulamalarının durdurulmasını talep ettiğinde, müdürlerden önce sendikacılar işçileri durdurmaya çalıştı. İşçiler de kendi işlerini kendileri hallettiler ve başarılı oldular. Bunu gören patron, artık bu tür eğitimlere izin vermiyor.

Sınırlı da olsa bu piknik, bizim için önemli ve devamını sağlamak önümüzdeki sözleşmenin gidişatını olumlu yönde etkileyecek koşulları sağlamada yararlı olabilir. Bu nedenle temsilcileri biraz teşvik etmek gerekebilir. Bu sayede diğer bölümlerdeki işçilerle tanışıp ortak tavır alabiliriz. Sorunlarımız ortak, çözümleri de ortak çabayla olabilir. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2016  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 217 - 4 Temmuz 2016  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden   ?