Sinif Mucadelesi

SSCB’de Komünist Muhalefet, Troçkistler. Cilt 1, 1923-1927. Mutlaka okunması gereken bir kitap

Perşembe 12 Kasım 2015

H2O Kitap, SSCB’deki Komünist muhalefet ile ilgili çok değerli bir kitap yayınladı. Bu kitap bilinçli olarak karartılan bir dönem ile ilgili çok önemli bilgileri içeriyor.

İnsanlık tarihinin en büyük devrimlerinden biri olan Rusya’daki 1917 devrimi ile ilgili gerçekler, devrimin yozlaşmasıyla iktidarı ele geçirip ayrıcalıklara kavuşan Stalinist bürokrasi için can alıcı bir tehlike idi ve bu nedenle çarpıtıldı. Devrimin yozlaşması aynı zamanda dünya burjuvazisinin de işine yaradığı için o da gerçeklerin aydınlanmasını istemiyordu ve yine de istemiyor. Komünist Muhalefetin kazanmasını hiç istemiyordu.

Kitap, Rusya’da son yıllarda yayınlanan o döneme ait gizli belgelerden yararlanarak hazırlandı.

Giriş bölümünde de belirtildiği gibi Rusya’da 1917 proleter devrimi, üç yıl süren iç savaştan zaferle çıktı, ancak harap olmuş ve kaynaklarını neredeyse tüketmişti. Devrimi yapan işçilerin önemli bir kısmı cepheden dönememiş, dönenler de takatsiz kalmıştı. Dünya devriminden yardım umudunu kesmeye başlayan işçi sınıfı, Sovyetlerdeki ağırlığını yitirerek, iktidarı, giderek bürokratikleşen devlet aygıtına kaptırdı.

Devrim artık dev bir memur kitlesinin elindeydi. Gittikçe artan ayrıcalıklarını güvence altına almaya can atan bu habis kitle, bir yandan, kendisine mal ettiği iktidarı işçi sınıfına karşı ilelebet elinde tutmanın yollarını ararken, beri yandan da yeniden güçlenen burjuvazinin rekabetini kırmaya çalışıyordu.

İşte bu koşullarda bir işçi sınıfı muhalefeti, bir sol muhalefet, öncelikle fabrikalardan ve devrimi yapan partinin bağrından, Bolşeviklerin arasında yükseldi. Devrimi ve Bolşevizmi gasp eden bürokrasi ve onun yozlaşmış sözcüleri, bu muhalefeti kendi geçmişlerinden koparmak için yeniden adlandırmakta gecikmeyecekti: Troçkistler…

Lenin’in ölümünden kısa bir süre önce iktidarı ele geçiren Zinovyev-Kamanev-Stalin hizbi “Troçkizm” terimini icat etti. Bu yolla, Sol Muhalefeti, Lenin’in mücadelesine bağlılığını sürdüren parti tabanı ile karşı karşıya getirmeyi ve onları yalıtıp saf dışı etmeyi planlamışlardı.

Sol muhalefet, parti yönetiminin siyasal sapmalarını her aşamada eleştirdi. Her sorun karşısında, işçi sınıfının çıkarlarını temel alan bir bakış açısına sahipti. Bu bakış açısıyla, SSCB’nin geleceğini ayrılmaz bir biçimde dünya devriminin geleceğine bağlayan alternatif bir politik çözüm öneriyordu. Bürokrasinin bilinçli olarak ulusalcı bir geri çekilmeye yönelmesi karşısında, proleter enternasyonalizmin bayrağıyla muhalefet etti.

Sol Muhalefetin yürüttüğü mücadeleler boyunca, Troçki ve diğer ülkelerdeki taraftarları, Bolşevik-Leninistlerin seslerini SSCB’nin sınırlarının dışında da duyurmayı başardı. Böylece Rusya dışında küçük muhalif komünist gruplar ortaya çıktı. Bu grupların bazıları- Fransa’da Rosmer, Çin’de Chen Duxiu, ABD’de Cannon gibi- kendi ülkelerinde komünist hareketi kuran militanlar tarafından yönetildi.

Ümit ederiz Cilt II de çok yakında okuyuculara kavuşur.


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2015  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 209 - 6 Kasım 2015  Site yaşamını izle Kitap... Kitap... Kitap...   ?