Sinif Mucadelesi

HDP’nin düzenle imtihanı

Pazar 11 Ekim 2015

HDP, bugün sol içinde ve Kürt emekçileri arasında konumunu güçlendirdi. Bu yolla elde ettiği seçim başarısı da, onu ön plana çıkarttı. Hatta solda, HDP’yi desteklemeyenlerin reformist, oportünist olduğu bile öne sürenler var. HDP, Kürt emekçilerinin, yoksullarının geleceğini temsil ediyor mu sorusu can alıcı.

HDP’nin temel çıkış noktası Kürt halkının “ulus” olarak kendini kabul ettirmesi, nüfus çoğunluğunun olduğu bölgelerde toplumsal işleyişte söz ve yetki sahibi olması. Bu nedenle talepleri ve az çok yürüttüğü somut faaliyetleri Kürt halkının en temel ulusal haklarını kazanması yönünde. Elbette HDP’nin öne sürdüğü ulusal ve demokratik haklara yönelik taleplerini destekliyoruz. Ana dilde eğitim hakkı, özerklik gibi. Ancak bu talepler ne kadar somut ve gerçekleşmesi, bugünkü siyasi sistem ve izlenen yollarla ne kadar mümkün? Kürt emekçiler için bu talepler ne önemde?

Devletten, siyasilerden ayırımcılık ve baskı dışında bir şey görmemiş burjuva demokrasisine bile razı olan; ayırımcılığa uğrayan, dışlanan bu kesimlerin, emekçinin, yoksulun desteğini alıyor. Ana dil hakkı, özerklik lafta kalsa da Kürt emekçileri, biraz daha fazla demokrasiye bile razı. İşçi sınıfının kürt üyelerinin “daha fazla demokrasiden” bekledikleri arasında, patronlara, müdürlere sözlerini söyleyebilmek, işyerinde haklarını kullanabilmek, insanca yaşayacak bir ücret almak da var.

Her şeye rağmen oy veren işçiler de dahil, HDP’nin doğrudan onların ekonomik ve sosyal taleplerini gerçekleştirebileceğine inanmıyor, o nedenle oy vermiyor. İşçi sınıfını “cahil” sınıf olarak nitelendirenler, bunun tam tersini savunabilir. Ancak gerçek şu ki, işçiler, bilgisine ulaşabildiklerini çok iyi değerlendiriyor.

HDP onlar açısından dört dörtlük değil ama diğer partiler gibi de değil. İşte onları cezbeden bu. Kürt emekçileri açısından bu normal. Ulusal temellerde çalışan bir partiyi, Kürt emekçileri ateşlice savunuyor; etrafındakileri ikna edebilecek düzeyde. İşte bu bize, işçilerin yarattığı ve onların denetlediği, sınıf çıkarlarını savunan gerçek bir işçi partisinin varlığının, işçi sınıfının muazzam gücü sayesinde burjuvaziyi titretebileceğini gösteriyor.

İşçi sınıfına bilinç taşımakla görevli devrimci militanlar, olanları daha geniş açıdan görmek zorunda. Bugünü planlarken, geleceği de planlamalı. HDP bugün en alttakilerin sesi olabilir, bugün üzerindeki baskı ve Kürt emekçileriyle dayanışma için desteği hak etse de yarın, talepleri az çok karşılandığında ve dahası işçi sınıfı, düzeni değiştirmek için ayaklandığında, kapitalizmin yedek lastiği rolünü üstlenip kendi kitlelerini durdurmaya çalışacak.

HDP, hiçbir zaman bu düzeni alt etme amacı gütmedi. Son dönemin popüler partisi olmayı başarması, bu düzeni değiştirmek gibi temel bir talepten değil. HDP bu düzeni, belirli düzeylerde yasalarla “düzeltmenin” peşinde. Düzene karşı değil, aksine onunla birlikte çalışmayı açıkça kabul ediyor.

Kürt küçük burjuva aydın çevrelerinin süslü, devrimci lafları bu düzeni düzeltmek için. Oysa her açıdan bozuk kapitalist üretim ilişkilerinin düzeltilemeyeceğini, onların siyasi olarak karşı çıktığı tüm sorunların, kapitalizmin ürünü olduğunu tarih bizlere öğretti.

Aynı taleplerle yola çıkan, ılımlı veya radikal milliyetçi onlarca parti ve grup işçi sınıfını arkasına aldı. Evet, zaman zaman başarılı da oldular. Ancak “zaman zaman”! Ve kazanımları, düzen tarafından, yeri geldiğinde tekrar ellerinden alındı. Şu gerçek çok açık: İşçi sınıfının, kapitalist üretim ilişkilerini değiştirebilecek tek sınıf olduğuna inan devrimci militanlar, bu düzenin “düzeltilemeyeceğine” ancak “değiştirilebileceğine” inanırlar.

Bugün HDP nin “kuyruğuna” takılan sol, bu gerçeği unuttu. Ya da daha da kötüsü unutmuş gibi yapıyor veya öne çıkarmıyor. Ulusal temelde çalışan bir parti, işçi sınıfının bugününü temsil etmediği gibi geleceğini temsil etmiyor. (28.09.2015)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2015  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 208 - 2 Ekim 2015  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?