Sinif Mucadelesi

Gerici erkek zihniyeti kendi gösteriyor

Pazartesi 17 Ağustos 2015

Meclisin olağanüstü toplantısında, kadına hakaretten başka bir şey çıkmadı.

İki saat, kadına hakaret edemeden duramayan AKP’li Arınç’ın, kendisine itiraz eden HDP milletvekiline “bir kadın olarak sus” diye bağırdı. Yani görüşleri, tutumu yanlış olduğu için değil, “kadın” olduğu için susmalıydı.

Üstelik eleştirilere rağmen, bu sözde olumsuz bir şey görmediğini söylüyor. Gerici dini kuralların şampiyonu sadece AKP değil, kurana el basmayı yasaların üstüne çıkaranlar da aşağı kalmaz.

Gericilerin, islama dayandırdıkları “fıtrat” işte tam da bunu söyleme olanağı veriyor: Kadın, erkek karşısında susacak, boyun eğecek, haklı haksız, önemli değil.

Bu meclis daha fazla top­lanmasa, kadınlar için yararlı olacak. Çünkü meclisin günde­mindeki yasalardan biri de kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddetin, mahkeme gerektirmeden para ödemesi ile “uzlaşma” konusu haline getirmesidir.

Özgecan’dan sonra kadın örgütleri, ceza indiriminin kaldı­rılmasını isterken, devletin tutumu tam tersi yönde.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal temellerini yok etmek için parmağını kıpırdatmayanlar, suç olmaktan çıkarıp toplumun gündeminden de çıkarmayı hedefliyor. Ne de olsa kadınlar, erkekler ne derse susup kabul etmeli! Bilsinler ki kadınlar, susmayacak! (03.08.15)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2015  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 206 - 5 ağustos 2015  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?