Sinif Mucadelesi

Dünya borsaları sürekli tırmanıyor ve asalaklaşıyor

Perşembe 14 Mayıs 2015

Borsada işlem yapan hisse senetlerinin değeri sürekli artıyor: Paris borsasının endeksi son üç ayda %22 arttı.

Ekonominin yeniden büyüme sürecine girdiğini anlayan kapitalistlere en azından kâr konusunda güven geldiği için bunun, yatırımları arttıracağı söyleniyor.

Bu öngörü büyücülerinkinden hiç farklı değil. Yani palavra.

İşsizliğin paralel olarak sürekli armaya devam etmesi bize şunu gösteriyor: Kapitalistler, kârın artacağını ümit ediyor ama bunun mümkün olduğu kadar az yatırım ile hatta hiç yatırım yapmadan olmasını istiyorlar. Borsalarda yaşanan yükselişler tamamen spekülasyon temelinde ve büyük kapitalist ülke hükumetleri bunu çok iyi biliyor. Çünkü bu spekülasyonlara onlar yardımcı oluyor.

Batılı büyük güçlerin Merkez Banakları, yıllardır “esnek para politikası” uygulama yoluna baş vurdu. Büyük özel bankalara çok düşük faizlerle, hatta sıfıra yakın yüzdeliklerle, istedikleri kadar borçlanma olanağını tanıyıp bankaların geri alamayacağı borçları üstlenme olanağını sunuyorlar. ABD, Avrupa, İngiltere veya Japonya merkez bankaları, dünyadaki mali kanallara yeni bastıkları parayı sürüyor.

Her ay matbaadan banka kasalarına gelen milyarlarca dolar, avro, sterlin veya yen, yatırımlar için kullanılmıyor. Halbuki yatırıma gitse toplumsal zenginlik artırılmış olur.

Sanayi şirketleri yatırım yapmak istemiyor. Su içmek istemeyen bir eşeğe zorla su içiremezsiniz! Örneğin BNP Paribas banaksının ekonomik ARGE müdürünün dediği gibi: “Üretim kapasitesi fazlalığı olan bir şirketin üretim olanaklarını artırmasının hiçbir anlamı yok.” Rakamlar gayet açık; Avrupa’daki yatırım 2008 mali krizinden bu yana %15 geriledi.

Sonuçta piyasaya sürülen büyük miktarlardaki para, başta borsalarda yapılan hisse senetleri işlemleri olmak üzere, spekülasyona akıyor. Satın alınan hisse senetleri, sadece kâr amacıyla yeniden satılıyor. Böylece spekülasyon yoluyla işlem yapanlar, hisse senetlerinin değerlerini arttırıyor. Merkez bankalarından özel bankalara akan büyük miktarlardaki para, bu satın alma ve yeniden satma işlemleri yoluyla talebi yükseltiyor ve sonunda hisse senetlerinin değerleri fırlıyor.

Bir tarafta borsalardaki çılgınca değer artışı diğer tarafta ise üretime giden yatırımlardaki durgunluk; burjuvazinin asalaklığının artışının açıkça ortaya çıkan belirtileri. Tüm bunlar, borsaların ve mali sektörün her an çöküşüne yol açabilecek ortamı besliyor; sonuçlarının ne olacağını kimse kestiremez.

Fransız büyük sanayi grupları ve finans çevreleri borsadaki kendi hisse senetlerini yeniden satın almak için 15 milyar avro harcadı. Hissedarların ceplerine gidecek olan bu rakam uçuk; 2008 mali çöküşünden hemen önce 2007’de kırılmış olan rekoru da geçiyor. ABD’de ise öyle bir seviyeye tırmandı ki 2015’de hisse senetlerinin yeniden satın alınması 1 trilyon doları aşabilir!

Ekonomik büyümenin geri geleceğine ilişkin açıklamalar palavra. Somut delili, şirket sahiplerinin buna güvenmeyip kârlarını yatırımlara değil tam aksine hissedarlara aktarmayı tercih etmeleridir. İktisat gazetesi Les Echos 21 Nisan tarihli bir başyazısında şunu açıkça itiraf etti: “Büyük şirketler, hissedarlarının onlara teslim ettikleri paraları yatırıma yönlendirecek heyecanlandırıcı projeleri olmadığından geri iade ediyor.”

Bir şirket kendi hisselerini yenide satın aldığında hisse senedinin değeri artar ve hisse senedi sahipleri hemen büyük kazanç elde eder. Üstelik yeniden satın alınan hisse senetleri tahrip edildiklerinden dolayı geriye daha az hisse senedi kaldığından, hisse senedi miktarı azalıyor ve onlara olan talep artırıyor ve böylece de değerleri artıyor. ABD’de hisse senetlerinin getirdiği kazanç artışının üçte biri bu yöntemle yani şirketlerin, kendi öz hisselerini satın alması ile elde ediliyor.

Kendi hisselerini satın alma ile yani yamyamlık yöntemleri ile elde edilen artış, bütün borsaların salyalarını akıtmaya başlamış! Ancak tüm bu değer artışları tamamen üretimden kopuk olduğu için spekülasyonu felakete doğru taşıyan zemini daha da büyütüyor. LO (24.04.2015)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2015  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 203 - 2 Mayıs 2015  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?