Sinif Mucadelesi

İttifaklar değişiyor ama uygulanan siyaset aynı

Perşembe 14 Mayıs 2015

10 ile 11 Nisan günleri Panamada gerçekleşen Amerika zirvesinde Obama, Kuzey Amerika emperyalizminin yarım yüzyıldan beri etkisi altında tuttuğu Latin Amerika’ya şirin görünmeye çalıştı.

Zirvenin en öne çıkan yönü, Obama ile Küba lideri Raul Kastro’nun el sıkışması oldu. 1959’da Küba’da gerçekleşen ulusal devrimden sonra ABD, 50 yıl boyunca ambargo ve kuşatma siyaseti uygula­masına rağmen Küba’ya diz çökertmeyi başarama­dığı için yeni bir siyaset uygulamaya karar verdi. ABD artık, Küba ile ilişki kurmaya karar verdi ve büyük bir olasılıkla ambargoyu kaldıracak. Büyük ABD şirketleri, Küba ile direk ve engelsiz ekonomik ilişkiler kurmak için yıllardan beri sabırsızlıkla bekliyordu.

ABD emperyalizminin Küba’ya karşı uyguladığı ambargo aynı zamanda diğer bölge devletleri ile olan ilişkile­rini de zedeliyor. Birçok Latin Amerika ülkesi, ABD’ye mecbur kaldığı için boyun eğiyor. Önceki Amerika zirvelerinde Küba’nın dışlanmış olması, bazı devletleri rahatsız ediyordu. Her zirvede, Kasto’nun müttefiki olan Venezüella dışında da bazı devletler, bunu protesto ediyordu.

ABD’nin bölgedeki yeni siyaseti, gelecek başkanlık seçi­minde aday olamayacak olan Obama tarafından yönetiliyor. Obama’nın siyaseti, 2016 baş­kanlık seçimi dolayısıyla kendi­lerinin farklı olduğunu ispat etmeye çalışan Cumhuriyetçiler tarafından eleştiriliyor. Çünkü Cumhuriyetçiler, ABD’deki bazı çevrelerin, özellikle de yıllarca sürdürülen Küba karşıtı propa­gandanın etkisinde olanların, desteğini almak istiyor.

Şu aralar Obama, kendi­sinden öncekilerin yani hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat­ların, iddia ettiklerinin tersini anlatmaya çalışıyor: “ABD süper gücü sayesinde bazı riskleri, tedbirli bir şekilde, alabilecek konumda. Küba’ya karşı dene­timli bir açılımda fazla bir risk yok. (Küba) Bizim temel çıkar­larımızı tehdit edebilecek konumu olmayan bir ülke.”

ABD’nin, İran’a karşı olan siyasetinde de bir gelişme yaşanıyor. ABD, İran’a karşı 1979’da başa gelen molla reji­mine bir çeşit boykot uygulayıp ekonomik cezalandırmalarda bulundu. Şu sıralar ABD’nin, Irak’ın cihatçıların eline geçme­sini engellemek için İran’a ihti­yacı var. Obama, bu konuda da şimdiye kadar uyguladıkları siyasetten farklı söylem geliştiriyor: “İran’ın askeri bütçesi 30 milyar dolar. Bizimki 600 milyar civa­rında. İran bizi yeneme­yeceğini iyi biliyor.” Bu o kadar açıktır ki… ABD yöneticileri 30 yıldan fazla bir süre boyunca tam aksini iddia ettiler!

Obama sonuç olarak ABD’nin diplomatik siya­setini, özellikle de ABD emperyalizminin geçmişte uyguladığı ve zaman içe­risinde yararlı olmaktan çok zararlı olanları, değiştirmeye çalışıyor. Ama Nobel Barış Ödü­lünü almış olan Obama, yine de ordularını kullanarak askeri müdahalelerde bulunmaktan da çekinmiyor. ABD emperyaliz­minin Irak, Suriye ve son olarak Yemen’de yaptığı askeri müda­haleler ortada.

ABD emperyalizmi bir yandan onlarca yıl önce başlattığı yangınları söndürmeye çalışıyor. Ama diğer yandan ise gelecek yıllarda daha artacak olan karışıklığın büyümesine katkıda bulunuyor.


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2015  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 203 - 2 Mayıs 2015  Site yaşamını izle Güncel... Güncel... Güncel...   ?