Sinif Mucadelesi

Zorunlu pirim vurgunu

Çarşamba 8 Nisan 2015

Genel sağlık sigortası pirim borcuna yönelik çıkarılan affın süresi 6 ay daha uzatıldı. 5 buçuk milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemenin hedefi, af değil, kitlelere yüklenen borcun tahsili.

Yeni sistemine göre, 18 yaşını doldurmuş herkes, çalışsa da çalışmasa da, zorunlu olarak sağlık sigortasına alınıyor. Elbette parasını ödemek şartıyla!

İşsiz olsa da herkes sağlık sistemine pirim ödemek zorundu. Pirimin miktarı “gelir testi” ile belirleniyor. Ancak buradaki “gelir” kişinin geliri değil, kayıtlı olduğu ikametgaha yani adresine giren gelir.

Bir evde yaşayanların geliri, evde yaşayan kişi sayasına bölünüyor. Sonuçta kişi başına çıkan miktar, 400 liranın altın­daysa, işsizlerin sigorta pirimleri devlet tarafından ödeniyor. 400 lira 1 kuruş veya üzeri, 1.200 liraya kadar, kişi başına herkes aylık 48 lira ödemek zorunda. 1.201 liradan fazla çıktığında 144 lira.

Eskiden “Yeşil kart” vardı. 8 milyon civarında insan, muhtarlardan aldıkları yoksulluk belgesiyle her türlü sağlık hiz­metini ücretsiz alırdı. Yeşil kartı olmayan veya işsizler, sigortasız olduğu için sağlık hizmetlerine cepten para öder, parası yoksa hastaneye gitmez, eczaneye gitmekle yetinirdi.

Bu nedenle işsizler, yok­sular, kendilerini sigortasız say­dıkları için “gelir testi” yaptır­mıyor. Ama nüfusta kayıtlılar. SGK kanunu, gelir testi yaptır­mayan herkesi, en yüksek gelir gurubundan sayıp her ay için otomatik olarak 200 liranın üzerinde pirim borcu kaydediyor. Bu para ödenmediği için üzerine faiz ekliyor. İşte bu borca ve faize af getirildi.

Bir iş bulup çalışmaya başlayanlar hastaneye gittikle­rinde haberdar olmadıkları borç önlerine çıkıyor ve tedaviden önce borcu ödemeleri isteniyor. Bu nedenle bir çok insan, hasta­nelere hiç gidemez oldu, gidenler de ücretsiz olan acile kabul edilmek için sağlık çalışanlarını zorluyor.

Emekliler, sosyal yar­dımla geçinenler, işsiz gençlerinin pirimlerini, pirim borcunu ödemek zorunda.

Patronlar, kanunsuzlukları ortaya çıktığında, mallarını kaçırmak için “oğlumun, eşimin, müdürün” deme hakkına sahip. Kimse onlara dokunamıyor. Yoksulların, işçilerin böyle bir hakkı yok. Aynı evde oturanlar, diğerlerinin tüm borcunu öde­meye mecbur. Hatta ölülere bile borç çıkartılıp ailesinden tahsil ediliyor.

Başbakan, bin liranın altında aylık alan emekliye vermeyi vaat ettiği yüz liranın kat kat fazlasını, sadece pirim borcu ile geri alınacağını çok iyi biliyor.

Zorunlu sağlık sigortası sistemi, Yeşil kartın kaldırılması, milyonlarca yoksulu, patronların her türlü koşulunu kabul ederek, sırf sigortalı olup çocuklarına sağlık hizmeti sağlayabilmek için çalışmak zorunda bıraktı. Üstüne devletin kasaları dolduruluyor. Sağlık hizmetlerinin kötüleşmesi, pahalılaşması da cabası. (02.04.2015)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2015  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 202 - 3 Nisan 2015  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?