Sinif Mucadelesi

İşsizlik raporumuz

Çarşamba 18 Şubat 2015

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünyada eşitsizlik ve işsiz­liğin gelecek 5 yıl boyunca arta­cağı uyarısında bulundu. 201 milyon olan dünyadaki işsiz sayısı bu yıl 3 milyon daha artacak ve 2019 yılında işsiz sayısı 212 mil­yona ulaşacak.

Dünyada 15-24 yaş arası yaklaşık 74 milyon genç geçen yılı iş arayarak geçirdi ve yetiş­kinlere göre gençler arasındaki işsizlik, 3 kat daha fazla. ILO’ye göre Tür­kiye’de işsizlik bu yıl %9.2.

Bu rakamların içinde “çalışan işsizler” yani her an işsiz kalma korkusu ile güne başlayan emekçilerden bahsedilmiyor. Ayrıca sermayenin “eksik istihdam” olarak tanımladığı, yetenekleri ve bilgileri dışındaki işlerde, düşük ücret ve haklarla çalıştırılan emekçilerden de bah­seden yok.

İşsizlikten dert yandığı­mızda, patronlar “çalışmak iste­yene iş var” diyerek işsizleri suç­luyor.

Aslında patronlar işsizliği fırsata çeviriyor. Aradığı işçide alanı dışında birçok özellik istiyor. Tek ücretle birden fazla işi yap­tırmanın yolunu arıyor.

AKP hükumeti 81 ilde üniversite açmakla böbürlenirken patronlar, beyaz yakalı işlere belli başlı 10 üni­versiteden yetişmişleri işe alıyor. İşe alacağı kişide üni­versite şartından sonra aranılan özellikler; “tercihen çeşitli yabancı diller”, “birkaç farklı kurs ve seminerlerden alınmış belgeler”, “en az 3 yıl deneyim”, “erkek adaylarda askerliğini tamamlamış olmak”, “kadın adaylarda bekâr olmak (açıkça belirtilmese de ara­nılan bir durum)” ve “30 yaşını aşmamış olmak”. Bu şartları sağ­layan var mı diye düşünebilirsiniz. Evet, bir şekilde bu şartları sağlayan bir kesim var. Fakat bu şartları sağlamak için belli bir ekonomik güce sahip olmak gere­kiyor. Bu ekonomik gücü sağla­yabilen ailelerin çocukları kolej­lerde, özel dil kurslarında, ders­hane ve özel hocaların desteği ile ODTÜ, İTÜ gibi yüksek puanlı okulları kazanabiliyor. İşe alınmak için ortalama 4 aşamadan geçen gençlerin çoğu yoksulluk sınırında veya biraz üstünde ücretle “çalışan işsiz” olarak işe başlıyor.

Bunun dışındakiler için ise iş yok! İnsanca yaşayacak ücret yok!

Dünyada en zengin 85 kişinin 3.5 milyar insana eşit geliri alıyor. Bu paraları üretime, istihdama dönüş­türmektense, sincaplar gibi bir kenara saklıyor ya da emeksiz para kazanma yol­larında kullanıyorlar.

Türkiye ve dünyada işsizlik işte bu durumda. İş bulabilmek ve bulduğun işte kalıcı olabilmek için bile ekonomik gücünün olması gerekli.

Kaynak bölüşümü bu şekilde devam ettikçe de insanlık için yeterli olmayacak. İnsanca yaşamak hepimizin hakkı. (01.02.2015)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2015  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 200 - 6 Şubat 2015  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?