Sinif Mucadelesi
Pakistan

Emperyalizmin oyunları ve sonuçları

Pazar 11 Ocak 2015

16 Aralık’ta, Peşaver’da, Pakistan’da süren iç savaş çerçevesinde çok kanlı bir olay yaşandı. Taliban güçlerine ait bir intihar komando birimi, asker ailelerine ait bir okula saldırdı ve çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 140’tan fazla kişi katledildi.

Başbakan Navaz Şerif, buna misilleme olarak terör suçları için idam cezasını yeniden yürürlüğe koydu. Ordu başkanı, hemen uzun yıllardan beri ceza evinde yatan ve bu olayla bir ilgisi olmayan 6 kişiyi idam ettirdi. Ek olarak da şimdi 500 mahkum daha idam edilebilecek.

Bu olayın kökeni, 1980’li yıllara dayanıyor. Çünkü o dönem Pakistan gizli servisleri, ABD’nin de yardımıyla Afganistan’daki Sovyetler Birliği’nin desteklediği rejime karşı Afganistan İslamcı hareketi destekledi ve de Pakistan’da, Afganistan sınırına yakın aşiret bölgelerinde onlar için askeri üsler oluşturuldu.

Büyük güçler, iğreti bir şekilde sınırlar oluşturup aynı etnik kökenli Peştunları, farklı ülkelere ait bölgelere bölmüştü. Taliban diye bilinen bu hareket, önce Afganistan’da gelişip 1997 ile 2001 yılları arasında iktidar olmuştu.

ABD emperyalizmi, 11 Eylül’de ABD’deki suikastına misilleme olarak, Afganistan’daki Taliban iktidarını yıktı. Taliban da bunun ardından Pakistan sınırına yakın Peştun bölgelerine göç etti. ABD insansız uçaklarla onları sürekli bombalamaya devam ediyor. Bu bombardımanlar bazı köylerde sivillerin ölümüne yol açan, gerçek katliamlara dönüşüyor. Tüm bunların sonucu olarak Pakistan, kendi topraklarının bombalanmasını onaylayıp ABD’yi desteklemiş oluyor. Diğer yandan bombalanan köylülerde oluşan ABD kini, Taliban desteğine dönüşüyor.

Pakistan ordusu, ABD’nin baskıları sonucu geçen Haziran’dan itibaren, Pakistan’daki Taliban Hareketini bitirmek için aşiret bölgelerindeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Bu saldırılarda bine yakın Taliban’ın öldüğü tahmin ediliyor. Peşaver’deki okul saldırısının, Taliban tarafından intikam için yapıldığı söyleniyor ama bedeli askerlerin çocukları ödemiş oldu.

Bütün bu bölge ABD emperyalizmi tarafından yaptırılan ve mali olarak desteklediği farklı savaşların sonuçlarını yaşıyor. ABD önce SSCB’ne karşı savaşan İslamcı silahlı güçleri destekledi. Sonra da bu güçler, kendi siyasetlerini izleyince onlara karşı çıktı. Şimdi ise Pakistan ordusuna, Taliban’a karşı savaşması için baskı yapıyor.

Pakistan ve Afganistan sınır bölgelerinde 10 yıldan beri sürmekte olan savaş, bölgede yaşayanları, kitlelere karşı olan yerel, ulusal ve uluslar arası güçlerin tutsağına dönüştürdü. Savaş, 40 ile 50 bin arasında insanın ölümüne yol açtı. Emperyalizm bu bölgedeki hakimiyetini sürdürebilmek için bölgedeki kitlelere büyük bedeller ödettirmeye devam ettirecek. LO (26.12. 2014)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2015  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 199 - 2 Ocak 2015  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?