Sinif Mucadelesi

Patronların savaşında kaybeden yine işçiler

Çarşamba 10 Aralık 2014

Çapa’da kanserli hastalar için ilaç hazırlayan bölüm uzun zamandır taşeron firma tarafından işletiliyor. Hastanenin asıl işi olan ilaç hazır­lama, temizlik ve ulaşım işleri gibi işler taşerona yaptırılıyor. Bu birimde çalışan işçiler ise bu ilacın satışında çalışan ofis elemanları gibi gösteriliiyor.

Tepeden tırnağa yanlış olan bu işte bir de SGK ile hastanenin kâr savaşı başladı. SGK hastaneye 120 liraya mal olan ilacın sadece 75 lirasını karşılıyor ve kalan kısımı, söylenene göre hastanenin karşıla­masını bekliyor. Hastane ise ken­dine düşen kısmı farklı şekillerde borç gösterip SGK’dan tahsil edi­yordu. Durum fark edildi ve SGK ilacı karşılamaktan vazgeçiyor.

İlacı hazırlayan taşeron Gürmed, boşlukta kaldı ve bu durumda ilk yaptığı işçilerini işten çıkarmak oldu. İlk olarak iki işçiyi işten çıkaran firma görünen o ki birimi kapatmayı düşünüyor. İşçi­lere şirketin daralmaya gittiği söy­lense de herkes durumun farkında. Durumun diğer mağdurları ise çareyi devlet hastanelerinde arayan yoksul hastalar. Çatışma sürerken ilaçlar hazırlanamıyor.

Yalıtılmış halde çalışan işçiler durum karşısında yalnız kal­dılar. İşçilerin birbirinden başka destekçisi yok. Patronların işçileri kontrol altında tutmak için taşeron­laştırmasına karşı tüm işçiler birlik olmalı ve iletişimi koruyarak tüm birimler birbirine destek olmalıdır. Taşeron sistemi savaşlarda kullanılan ‘böl ve yönet’ sistemi ile aynı. Burjuvazi sınıf savaşını kabul edeli ve bu savaşı kazanmak için taktikler geliştireli çok uzun zaman oldu. Bizler de bu savaşı kabul­lenmeli oyunlarına gelmemeliyiz. (03.11.14)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2014  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 198 - 5 Aralık 2014  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Sağlık   ?