Sinif Mucadelesi

Taşeron içinde taşeron

Çarşamba 10 Aralık 2014

Gayrettepe Telekom Müdürlüğü önünde eylem yapan ve resmi makamlara şikayette bulunan İşkaya işçisinin çabaları sonuç verdi. İşkaya, takip eden haftada doğrudan kendisine bağlı işçilerin tazminatlarını ödedi. Fakat iş devam ederken olduğu gibi taşeron içinde taşeron kurulması nedeni ile bir kısım işçi hala mağdur.

Alt taşeron da çalışan işçiler, henüz alacaklarını alamadı. Çalıştıkları süre içerisinde de ana firma işçilerinden farklı olarak alt taşeronun ücret ve yemek paralarını sürekli geciktirdiğini söyleyen işçiler, İntel isimli alt taşeron tarafından hala oyalanıyor.

Ana taşeronda bahane ödeneklerin ödenmemesi olurken alt taşeronda bahane ana taşeronun ödeme yapmamış olması. Taşeron sistemi fotokopiden fotokopi çekmek gibi çalışıyor. Birbirlerinin tekrar eden kopyalarından ibaret. Aşağılara indikçe daha sahte oluyor. İşçiler bunların sadece bahane olduğunu biliyor ve alacaklarının peşini bırakmamak için yasal yollara başvurmaya başladı.

Asıl firma olan Telekom bu konuda yasal olarak da sorumlu olduğu ve ödemeleri takip edip yapılmayan ödemeleri hakedişten keserek işçilerin hesabına yatırması gerekirken kılını kıpırdatmıyor. Çoğu kurumda böyle olduğu halde her zaman patronun yanında olan devlet hiçbir denetim ve yaptırım uygulamıyor.

Her iş yerinde patron ve devletin işbirliğinin işçileri ortaklaşa sömürüşünü açıkça görüyoruz. Alınterimizle lüks yaşam sürdüren patronlar ve onları kollayan saray meraklısı hükumetlerden medet ummamalı, emeğimizin karşılığını almak için hep birlikte bu düzeni alaşağı etmeliyiz. Bunun yolu ise birbi­rimizi farklılıklarımıza göre ayırmadan, ortak noktamız olan sınıf mücadelesinde birleşmektir. (29.10.2014)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2014  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 198 - 5 Aralık 2014  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle İletişim   ?