Sinif Mucadelesi

Ücret, emek, ve kâr düzeni

Pazartesi 17 Kasım 2014

Bankanın çağrı merkezinde, herkesin aylık minimum 5 bin lira satış hedefi var. Verilen hedefi tamamladığımızda işçi olarak bankaya, yaptığımız tüm masrafların (ücret, servis, SGK) üzerinde bir para kazandırmış oluyoruz. Üstelik, kazandırdığımız miktarı her ay arttırmamız isteniyor. Aksi takdirde 3 ayda bir hesaplanan primlerden düşük pay vermekle daima üstü kapalı bir şekilde tehdit edilip tüm çalışanlara baskı uyguluyorlar.

Hedeflerin üzerinde performans sergileyen arkadaşların bazı konuşmalarını bahane edip, kalite puanları sıfır olarak değerlendiriliyor ve ortalama 2 maaş primden 500 lira düşük ücret almalarını ya da hiç prim alamamalarını sağlıyorlar.

İş başından paydos vaktine kadar, takım liderleri (ustabaşı) tarafından üzerimizde oluşturulan baskı kesinlikle azalmıyor. Hatta mesai bitiminden (17:30) sonra çalışan arkadaşlara, telefonlarına atılan mesajlar ile sürekli satış baskısı uygulanıyor.

Dışarıdan bakıldığında bankada çalışanların iyi giyinimli yüksek maaş ile çalışan insanlar olduğu düşünülür ama gerçek öyle değil. Patronların düzeninde hiçbir şeyin emekçilerin çıkarına olmadığını ve bunu değiştirmenin yolunun örgütlü bir şekilde mücadele etmekten geçtiğini bıkmadan dile getirmemiz gerekiyor. İster taşeron bir firmada çalışalım ister dünyaca ünlü bir bankada, düzen patronların düzeni olduğu için işçi sınıfı olarak asla emeğimizin karşılığını alamayacağız. Hakkımızı alabilmek için patron ya da onun ayak takımından ricada bulunmak değil, örgütlenip taleplerimizi dile getirmemiz gerekir. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2014  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 197 - 3 Kasım 2014  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Banka   ?