Sinif Mucadelesi

Kobani vahşeti, neden?

Pazartesi 17 Kasım 2014

44 günden beri Kobani kenti IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) askeri güçlerinin yoğun saldırıları altında büyük bir insanlık dramı yaşıyor. Bu saldırının birçok yönü var ama en belirleyici yönü, başta ABD emperyalizmi olmak üzere büyük güçlerin Ortadoğu’daki petrol ve gaz zenginliklerini, şimdiye kadar yaptıkları gibi yağmalamaya devam etme istekleridir.

Suriye’de Esad rejimi ülkede yayılan isyan nedeniyle Suriye devletinin askeri ve polis güçlerini, Kürt halkının yoğun olarak yaşadığı bölgelerden çektiği için bir boşluk oluştu ve bu boşluğu ise temel olarak PYD güçleri doldurdu. Yanlış anlaşılmasın PYD hiç de işçi sınıfının çıkarlarını savunan, sömürü düzeni olan kapitalist düzeni yıkıp sömürünün yok edildiği bir emekçi iktidarını inşa etmeyi hedeflemiyordu. PYD bilinen klasik burjuva demokrasisini uygulamaya başladı: Kürt yönetiminde de olsa denetimi altındaki bölgede Kürt, Arap, Yezidi, Türkmen, Hıristiyan, kısacası bütün vatandaşlara özgür ifade ve burjuva demokratik kuralları, belirli ölçülerde de olsa, uygulamaya başladı. Bu uygulamalar sadece Kürtler arasında değil, bütün bölge halkı arasında yavaş yavaş duyuldu. İşte Kobani ve Rojava’nın idam fermanın temel nedeni budur.

Rojava’da uygulanan demokrasinin, burjuva demokrasisi bile olsa, bütün Ortadoğu’da, yani Türkiye, İran, Irak ve diğer bölge ülkelerinde uygulanmaya başladığını bir düşünün! Böyle bir ortamda, bölgedeki burjuvaların ilk yapacağı temel siyaset ne olacaktır? Kendi ülke sınırları içeri¬sinde bulunan muazzam petrol ve gaz zenginliklerine sahip çıkmak olmayacak mı? Tabii ki bölgedeki burjuvalar böyle bir fırsat bulduklarında ne ABD ne de diğer emperyalist güçlerin talanlarını kabul etmeyecekler ve zenginliklerden aslan payını ken¬dileri almak isteyecek.

Böyle olacağını, başta ABD olmak üzere emperyalist güçler bilmiyor mu? Evet, bunu çok iyi biliyorlar ve bunu bildikleri için de sadece Kobani’de değil bütün Suriye, Irak, Libya gibi ülkelerde son yıllarda insalık bir facia yaşıyor. Bu ülkelerde emperyalist ülke burjuvalarının petrol talanının devam edebilmesi için İran-Irak savaşı ve ardından ABD’nin Saddam Hüseyin’e karşı , “kitlesel imha silahı” yalanını bahane ederek yapılan savaş ve ardından da bölgede yaratılan kargaşa ortamından dolayı yüzbinlerce insan katledildi. Milyonlarca insan, en feci şartlarda evlerini, barklarını terk etmek zorunda kaldı ve terk edemeyenler de her gün yokluklar içerisinde hayal edilmesi bile güç insanlık vahşeti yaşıyor.

IŞİD gibi cani çeteler, emperyalist güçlerin Ortadoğu’da yarattığı bu kargaşa ortamında oluştu. IŞİD ve onun gibi çetelerin uyguladığı katliamlar, Ortaçağ vahşetleri, emperyalist burjuvaziyi o kadar çok rahatsız etmiyor. Çünkü onlar lüks hayatlarını, milyarlarına milyar katmayı sürdürüyor. IŞİD gibi çeteler, emperyalistlerin çıkarlarına dokunmaya başladığında emperyalist güçler bir sürü bahaneler bulup hemen devreye giriyor.

İşte Kobani’de yaşananlar maalesef aynen bunlar. Bütün dünyayı dinleyen, uyduları ile metre kareleri bile izleyen ABD, IŞİD’ın Kobani’ye saldırmadan önce yapılan hazırlıklardan haberi yok muydu? IŞİD silahlı güçlerini, Kobani üzerine sürmeye başladı-ğında, ABD’nin bundan haberi olmadı mı? Tabii ki bütün bunlardan haberi vardı! Eğer IŞİD’in yaptığı canice saldırı emperyalistlerin temel çıkarlarına darbe vuracak olsaydı, o zaman anında o askeri güçler imha edi¬lirdi. Ama ABD ve diğer emperyalist güçler “bir taşla iki kuş vurmuş” oluyor. Yani IŞİD’e belirli sınırlar içerisinde göz yumarak onların denetimi altına çıkabilecek bir oluşumun, PYD veya herhangi bir başka oluşumun yayılmasını engelleşmiş oluyorlar ve de üstelik, IŞİD’ın de ipliğini pazara çıkarmış oluyorlar! Ama bütün bunların bedeli, milyonlarca masum insana ödetiliyor. Doğru, ama yarım yüzyıldan da kısa bir zaman içerisinde insanlığa iki dünya savaşı yaşatmış emper¬yalistlerin böyle bir şey umurunda mı?

Kobani konusunda AKP hükumetinin uyguladığı siyasetin de ne kadar canice olduğunu belirtmeden geçemeyiz. AKP de Türk burjuvazisinin çıkarlarını temel aldığı için IŞİD’e gerçekten karşı çıkmadığı gibi dolaylı yönden katkıda bulunduğu da görülüyor.

Evet bütün emekçiler, kökenleri Türk, Kürt, Arap, Acem, ne olursa olsun, Kobani halkını desteklemeli ve gerçek çözümün emekçi temellerinde birleşerek bu canavar kapitalist düzene son vermekte olduğunun bilincine vararak böl ve yönet düzenine son vermeliyiz. (28.10.2014)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2014  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 197 - 3 Kasım 2014  Site yaşamını izle Siyasetin Gündemi   ?