Sinif Mucadelesi
Brezilya

Brezilya Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Pazartesi 17 Kasım 2014

Brezilya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna, yeniden aday olan İşçi Partisi (PT) adayı Dilma Roussef dışında iki önemli aday daha katıldı. Bunlardan biri eski PT üyesi, Marina Silva idi. İkinci turda Roussef, 143 milyon seçmenin oylarının yüzde 51.64’ünü alarak yeniden başkan seçilmeyi başardı.

Seçimden önce Lula’nın eski çevre bakanı olan Silva, sağcı aday Neves’i desteklediğini resmen açıkladı ve “ne kendim ne de yakınlarım için koltuk istemi¬yorum; sadece Brezilya’nın değişikliğe ihtiyacı var” dedi. Aslında, Silva’nın şimdi üye olduğu Sosyalist Parti, bu tavrı daha önce 8 Ekim’de almıştı.

Neves, kendisine destek veren herkese teşekkür edip resmi bir konuşmada, çevre sorunlarıyla ilgili; kararlar alacağını, eğitime öncelik tanıyacağını, yerli Kızılderililere yardım yapacağını ve de seçimle gelen bütün önemli görevler için bir kişinin sadece bir defa seçilme hakkını uygulayan bir yasa çıkaracağı sözünü verdi. Neves’in, Silva ve diğer sağ adayın vaatler sadece laftan ibaret. Sağcı partilerin ne çevre sorunları ne de Kızılderililerin sorunları hiç de umurlarında değil. Devletin mali imkanlarına gelince; sağcı bakanlar, bankacılara, sanayicilere, büyük çiftlik sahip¬lerine aktaracak ve eğitim, sağlık için geriye para kalmayacak. Tıpkı şimdiki sol bakanların yaptığı gibi.

Roussef ise seçim kam¬panyasını ağırlıklı olarak, çocuk¬ların ve yoksulların lehine oldu¬ğunu iddia ettiği sosyal bilanço-suna ayırdı. Ama yoksullara bir şey verdiği her defa, on ve hatta yirmi katını zenginlere verdi. İşte bu nedenle ikinci turun fazla bir önemi yok.

Lula’nın başkanlık dönemi, 2005 yılındaki “mensalao” diye bilinen ve sol hükumeti, onlarca sağcı milletvekiline destek kar¬şılığında haraç olarak verilen dolarlar nedeniyle çalkalandı. Bu yolsuzluk, Lula’ya dokunmadı, ama partisi olan PT’yi iyice sarstı. Öyle ki bazı parti ileri gelenleri hala daha cezaevinde yatıyor. Ardından bu yolsuzluk yöntemi yerine başka bir yöntem geliştirildi. Petrobras diye bilinen petrol KİT’i yeni yolsuzluk yönetiminin temeli. Son zamanlarda ortaya çıkan bu yolsuzluğa göre 3 vali, 12 senatör ve hükumet partisine bağlı 49 milletvekili yolsuzluklara bulaştı.

Petrobras, Brezilya’nın en büyük şirketi ve hatta dünyadaki en büyük şirketler sıralamasında onuncu. doğrudan 70 bin, taşeron şeklinde ise 400 bin kişi çalıştırıyor. 2012 yılı resmi kârı 7 milyar avro. Bu KİT’in özelleştirme planı dünyadaki bütün büyük spekülatörlerin salyalarını akıtmaya başladı bile. Petrobras, farklı şirketlerle sözleşmeler yaptığında PT’nin gizli kasalarına para aktarma şartını koyuyordu.

Örneğin Petrobras, Texas’ta 1.2 milyar dolara Pasa¬dena’dan bir rafineri satın aldı. Ama Pasadena, bu rafineriye sadece 42 milyon dolara satın almıştı. Bu işte maliye 800 milyon dolardan fazla kaybetti. Ama Pasadena, onlarca milyon doları PT’nin gizli kaslarına ve yarım milyon doları da, Petrobras’ın Genel Müdürünün cebine aktardı. Başka bir sürü sözleşmede de Petrobras rafinelerini zarara satıyordu veya Brezilya sahili açıklarında keşfedilen petrol kuyularını büyük tröstlere yok pahasına devrediyordu. Bütün bu işlemlerin sonucu büyük miktar¬lardaki paralar da PT’nin gizli kasalarına akıyordu. Tüm bu yol¬suzlukları, yolsuzluklarla suçlanan Petrobras Genel Müdürü açıkladı!

Bütün bu yolsuzluklar, şimdiki Başkan D. Roussef’e de sıçradı. Çünkü kendisi, 2010 yılında başkan seçilmeden önce Lula’nın Maden ve Enerji Bakanı idi ve bu vasfından dolayı da Pet¬robras onun sorumluluğu altın¬daydı ve de yönetim kurulu top¬lantılarına katılıyordu. Bu durumda Roussef güzel bir hedef.

Yolsuzluk PT’nin teke¬linde değil. Neves’in partisi PSDP de en az üç büyük yolsuzlukla gündemde. Hatta bunların bazıları, 20 yıl öncesine kadar gidiyor. Örneğin; Cardoso döneminde Neves’in partisi PSDP Başkanın ikinci defa yeniden seçilmesini sağlayacak yasa değişikliği yapabilmesi için bazı milletvekillerini para karşılığında satın aldı.

Yolsuzluk konusunda PT ve PSDP’nin konumları hiç de farklı değil. Ama tüm bunlara rağmen ikisi de çok temiz oldu-ğunu iddia ediyor ve karşı tarafın yolsuzluklara bulaştığını savunuyor! LO (17.10.2014)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2014  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 197 - 3 Kasım 2014  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?