Sinif Mucadelesi
Irak

Onlarca yıl süren emperyalist müdahalelerin feci sonuçları

Pazartesi 22 Eylül 2014

ABD Irak’ta yeniden havadan askeri müdahaleye başladığı 8 ağustostan bu yana, Sunni köktenci Irak-Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı 90 tane hava bombardımanı gerçekleşti ve de ileride bu bombardımanları IŞİD’in etkin olduğu Suriye’deki bölgelere de yayacağı tehdidinde bulundu. IŞİD’ın köktenci milisleri Irak’ın batısındaki askeri saldırılarını Ocak ayında başlatmıştı ve Haziran başında iyice yoğunlaşıp ülkenin ikinci büyük kenti olan 2 milyon nüfuslu, Musul’un ele geçirilmesine yol açtı. Çatışmalar devam ediyor. IŞİD ordusu, önce Kuzey Irak Kürdistan özerk bölgesinin başkenti Erbil’e 20 km kadar yaklaştı ve ardından da 23 ağustosta, Bağdat’ın 200 km kuzeyinde bulunan Beji petrol rafinesini ele geçirmek için başka bir askeri saldırı başlattı. Esas amaç başkenti ele geçirmektir. Irak-Şam İslam Devleti, gelinen son aşamada neredeyse Irak-Suriye sınırları arasında, Sunni milislerin denetimi altında olan bir bölge oluşturdu.

Irak ordusu bu milis güçler karşısında hiçbir direniş gösteremedi. Böylece 2003’den beri emperyalist ordularının işgalini yaşayan Irak ve onlardan geriye kalan merkezi devletin ne kadar kırılgan olduğu iyice açığa çıktı. IŞİD’e karşı askeri saldırıları, sadece birkaç defa, Kürt askeri birlikleri başarabildi. Barzani’nin Kuzey Irak özerk devleti bu başarıları fırsat bilerek, ABD’ye karşı daha bağımsız bir konuma gelebilmek için çaba harcıyor.

Irak’ta durum öyle bir aşamaya geldi ki, ülke Kuzey’de Kürtler, güneyde ve Bağdat’ta Şii milisler temellerine bağlı olarak cemaat, etnik ve dini temeller ekseninde bölünme tehlikesini taşıyor. Durum o kadar tehlikeli ki artık iş Irak ile sınırlı kalmayıp, Suriye ve ardından bölgedeki Lübnan, İran, Ürdün, Türkiye gibi ülkeleri de istikrarsızlığa sürükleyebilir

ABD hükumetinin son askeri hava müdahaleleri haklı çıkarmak için yaptığı açıklamalar bildik eski açıklamalarla “sınırlı”. Amaç Musul’daki saldırıya uğrayan Hristiyan nüfusu veya kitlesel saldırıların hedefi olan Ezidileri ve Irak’taki mevcut diğer etnik ve dinsel azınlıkları terörizme karşı korumakmış. ABD yetkililerinin açıklamalarına göre hava bombardımanları, sadece IŞİD askeri güçlerini hedef alacak ve Irak’taki sivillere hiç zarar gelmeyecekmiş! Artık bu gibi yalanları kimse yutmuyor. Ama Pentagon hiç yüzü bile kızarmadan, ağustos başından beri yapılan hava saldırıları sonucu teröristler yok edildi diye duyurularda bulunuyor.

IŞİD milislerinin yaptıkları gerçek bir barbarlık. Ama ABD’nin yaptığı müdahaleler, kitlelere kesinlikle hiç yardımcı olmayacak. Hatta bunun aksi olacak. Bugün IŞİD milislerinin barbarlığı ve terörizmine hedef olan, aynı zamanda da yoksulluk içerisinde olan kitleler; özellikle de yerlerini terk edip çok feci koşullarda Irak veya Suriye ya da diğer komşu ülkelerdeki kamplarda yaşamak zorunda olan yüz binlerce kadın, erkek ve çocuk çok büyük bedeller ödüyor.

Yaşanan bu canice durumun esas sorumlusu, başta ABD emperyalizmi olmak üzere, Fransa gibi ikinci derecede önemli emperyalist ülkelerin de dahil olduğu güçlerin, başta petrol kaynakları olmak üzere bu bölgedeki zenginlikleri talan etmek için dayattıkları hakimiyettir. Eğer emperyalist güçler, bölgede hakimiyetlerini oluşturmak için Irak halkını, direk veya dolaylı yollarla bölüp bir birlerine düşman etmeselerdi, bugün Sunni azınlığın çıkarlarını temsil ettiğini iddia eden, IŞİD milisleri veya irili ufaklı Şii milisleri gibi milisler, hiç oluşamayacaktı.

Emperyalist güçlerin onlarca yıl süren müdahalelerle, oluşmasına zemin hazırladığı bu canavarca güçler, artık tamamen denetim dışına çıkmış görünüyor. Bölgede yayılmakta olan kargaşa öyle bir seviyeye tırmanmaya başladı ki artık, başta ABD kökenli olmak üzere uluslar arası dev şirketlerin çıkarları da tehlikeye girmeye başladı. İşte emperyalist yöneticileri rahatsız eden tek şey budur. LO (29.08.2014)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2014  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 195 - 4 Eylül 2014  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?