Sinif Mucadelesi

Patronlarının kâr hırsı yüzünden ölen Soma işçileri için hazırlanan torbadan yine patrona kâr çıktı

Perşembe 7 Ağustos 2014

Soma işçileri, 16 Temmuz’da Soma’dan Ankara’ya yürüyerek kendilerine verilen sözleri hatırlattı. İşçiler verilen sözleri aşağıdaki gibi sıraladılar:

1.Devlet tarafından denetim yapılana ve teftiş raporları tamamlanana kadar kimse madenlere inmeye zorlanmayacak.

2.Kimse bu süre içerisinde işten atılmayacak.

3.Maaşlar eksiksiz ödenecek. Şartlar düzelene kadar gerekirse 7-8 ay devlet maaşları ödeyecek.

4.Maaşlar en az 2 bin lira olacak.

5.6 maaş ikramiye verilecek.

6.Kanunda yeraltında günlük 7,5 saat olan çalışma süresi 6 saat olacak.

7.Haftalık çalışma saati 36 saati asla geçmeyecek.

8.Emeklilik yaşı 55’ten 49’a düşürülecek.

9.Ölen madenciler sivil şehit statüsünde sayılacak.

10.1.400-1.500 lira arasında ölüm aylığı bağlanacak.

11.Ölen madencilerin yakınlarına TOKİ’den ev verilecek.

12.Ölen madencilerin yakınlarından bir kişiye istihdam sağlanacak.

13.Resmi tatiller ve senelik izinler yeraltı sigortası olarak yatırılacak.

14.Taşeron sistemi kaldırılacak.

15.Uyar Madencilik’te çalışırken işsiz kalan işçilerin mağduriyeti giderilecek, işçilerin alacağı tazminatlar bir yasa çıkartılarak işsizlik fonundan ödenecek.

Ancak, torba yasada Soma için yasalar şöyle: Soma’daki maden faciasında ölenlerin yakınlarından bir kişi kamuda istihdam edilecek. Soma’daki maden faciasında ölenlerin SGK’ya olan her türlü borçları silinecek. Yeraltı maden işçilerinin yıllık ücretli izinleri 4’er gün artırılacak. Taşerona verilecek işler, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. Taşeron işçilere, taşeron değişse dahi, aynı işyerinde çalıştığı süre gözetilerek yıllık izin kullanma hakkı tanınacak. Kamuda çalışan taşeron işçi, taşeron değişse dahi, aynı kamu kurumunda çalıştığı süre dikkate alınarak kıdem tazminatı alabilecek.

Yani verilen sözlerden sadece biri tutuldu. Soma dışındaki maden işçileri için zaten uygulanan eski mahkeme kararlarından başka madde olmadığı için bir yenilik olmayacak. Soma için çıkarıldığı söylenen bir iki özel madde, patrona hiçbir yaptırım uygulamadan, tamamen devlet eliyle uygulanacak.

Torba kanunla yapılacak diğer değişiklikler ise tamamen patronlar için. Örneğin; İş sağlığı ve güvenliği yasasının 2. maddesi, bu yasanın kapsamında olmayan durumları tanımlıyor. Yapılacak değişiklikle bu maddeye “Uluslararası denizyolu ve havayolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer halleri” eklemesi yapılacak. Yani havayolu ve denizyolu işçileri, artık iş güvenliği ve sağlığı kapsamından çıkarılacak. Gerekçesi ise gayet açık : "Yerli firmaların uluslararası rekabette geri kalmaması". Yani işçi ölsün, patron kazansın!

Soma işçilerine destek, toplanan yardım paralarından, devletin kasasından oldu. 301 işçiyi öldüren patronun cebinden tek kuruş çıkmadı, hiç bedel ödemedi. Tam aksine işlerine devam ediyor. Hatta hükumetten, yeni santral ve maden işletme ruhsatları aldığı ortaya çıktı.

İlk defa 2001 yılında, ekonomik kriz döneminde, patronların kurtarıcısı Kemal Derviş’in hayatımıza soktuğu torba yasalar, aslında patronların krizden kurtulmak için hızlı manevra yönteminden başka bir şey değil. Özellikle AKP döneminde, Tekel işçilerinin direnişi sırasında kazandığı haklar dışında, ne uygulamada ne de yasalarda, çalışma koşullarını düzeltecek hiçbir değişiklik yapılmadı. Bu sefer de gördüğümüz gibi patronlar, hükumet eliyle Soma katliamını fırsata çeviriyor.

Gerçekten somut bir iyileşme istiyorsak, Tekel işçileri gibi mücadele etmeli ve almalıyız. Soma işçilerinin taleplerini destekliyor ve selamlıyoruz. (02.08.2014)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2014  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 194 - 8 Ağustos 2014  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?