Sinif Mucadelesi

Yaşasın 8 Mart! Kadınlar meydanlara, mücadeleye!

Çarşamba 19 Mart 2014

Tüm dünya kadınları, 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününü yine sorunları çözülmemiş olarak geçirecek. Dünya nüfusunun yarısını oluşturmalarına ve emeklerini her yerde her zaman ortaya koymalarına rağmen kadın cinayetleri, savaşın, göçün, siyasi baskıların, cinsiyet ayırımcılığın, dini baskının, işsizliğin, çocuklarına bakmanın, bir iş sahibi, yaşayacak bir gelir veya karınlarını doyuracak ürün yetiştirecek bir avuç toprağın sahibi olmadan. Kadın olmanın bir gereği değil tüm bunlar. Bugün yaşadığımız düzenin getirdikleri. O halde değişebilir!

Ancak bugünlerde durum tam tersi yönde gidiyor. Dünyanın bir çok ülkesiyle birlikte Türkiye’de de kadınların konumu bir süredir geriliyor. Değil hakları ilerletmek, kadını en yakınının ölümcül şiddetinden koruyup yaşamda tutmak bile büyük bir sorun.

Her şeyi çarpıtan devletin rakamları bile sadece cinsiyetinden ötürü öldürülen kadınların sayısının arttığını kabul ediyor. Bir erkek, yemeği tuzlu ya da tuzsuz yaptığı, kendisine veya bir yakınına kötü söz söylediği için kendisiyle görüşmek istemediği ya da buna benzer gerekçelerle başka bir erkeği öldürmez ama bir kadını rahatlıkla öldürüyor, öldürme hakkını kendinde görüyor. Bu böyle sürüyor çünkü hem ekonomik hem siyasi hem hukuki hem de dini ve kültürel değerler, bu saçma fikirleri, ilişkileri destekliyor, sürmesini sağlıyor.

Kadın, babası, ağabeyi veya kocası, yoksa bir akrabası ama mutlaka bir erkeğin denetimi altında. İşyerlerinde de erkek şeflerin, müdürlerin, patronların denetiminde. İmam da erkek, muhtar da. Binde bir kadın olsa da zihniyeti erkek zihniyetidir.

Bu kuşatılmışlık içinde kadınların bağımsızlaşması, kendi duygu ve düşünceleri, yaşamları, bedenleri ve tercihlerine ilişkin özgürce karar verebilmeleri mümkün olmuyor. Böylece kadına düşman cinsiyetçi düzen, kadın eliyle de sürüyor.

Bugünkü duruma son vermenin ve eşitlikçi bir toplum kurmanın yolu, kadınların özgürleşmesinden geçiyor. Kadınlar, ekonomik, sosyal, siyasal ve düşünsel yönlerden özgürleşmek için hem kendi konumlarına karşı mücadele etme hem de cinsiyetçiliği üreten kapitalist toplumsal düzene karşı mücadele etmek zorunda.

Kadınların olanakları kısıtlı olmasına rağmen omuzlarındaki yük daha ağır, çözmeleri gereken sorunlar daha fazla. O halde mücadeleye!


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2014  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 189 - 7 Mart 2014  Site yaşamını izle Güncel... Güncel... Güncel...   ?