Sinif Mucadelesi
Ana sayfa > Sınıf Mücadelesi Sayı: 293 - 9 Temmuz 2023 > Güncel... GÜncel... Güncel... > Güncel... GÜncel... Güncel...

Güncel... GÜncel... Güncel...

Bu bölümün makaleleri


102 yıl önce: Mustafa Suphi ve yoldaşları katledildi (Güncel... GÜncel... Güncel...)

Cuma 14 Temmuz 2023
28 Ocak 1921’de Karadeniz’de öldürülen Mustafa Suphi, Türkiye Komünist Partisi’nin ku-rucusu ve ilk merkez komitesi başkanıdır. 1883’te o zamanın Trab-zon vilayetine bağlı olan Giresun kazasında doğan Mustafa Suphi eğitimini Kudüs, Şam ve Erzu-rum’da yaptı. 1905 yılında İstan-bul Hukuk Mektebi’nden mezun (...)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı: 293 - 9 Temmuz 2023  Site yaşamını izle Güncel... GÜncel... Güncel...   ?