Sinif Mucadelesi

Emekçiler çok çalışıyor ama insanca yaşayamıyor!

Çarşamba 11 Aralık 2013

Türkiye dahil 34 ülkenin oluşturduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) verileri patronların ikiyüzlülüğünü teşhir ediyor. OECD’nin verilerinden en çarpıcı olanı, Türkiye’deki emekçilerin en fazla çalışanlar olması. Emekçilerin %45’i haftada 50 saatten fazla çalışıyor. Buna rağmen 16 yaşını doldurmuş işçilerin aldığı “asgari ücret” net 803 lira, 16 yaşını doldurmamış çocuk işçilerin ise 700 lira. Uzan çalışma emekçilerin kişisel bakım ve sağlığa özen göstermesine de engel oluyor. OECD istatistiklerine göre temel yaşamsal ihtiyaçlara ulaşmada da Türkiye son sırada. Üstü başı kir içinde işinden evine dönen emekçileri görünce tiksinen burjuvalar, kendi ahlaksızlıklarından tiksinmeli.

Ekonomik eşitsizlik sosyal hayatta eşitsizliği beraberinde getiriyor. Örneğin evlerin %13’ünün içerisinde “tuvalet” yok. Son yıllarda bankaların yüksek faizlerle verdiği krediler sayesinde, ev sahibi olma oranı artmasına rağmen, kişi başına düşen oda sayısı 0.9. Tayyip kadın ve erkeklerin aynı evde yaşamasıyla ilgilendiği kadar, bu sorunlarla ilgilense emekçiler için çok daha yararlı bir iş yapmış olur.

Burjuvaların örgütü OECD; kapitalist düzende sınıflar arasındaki ekonomik uçurumun, sosyal hayata da yansıdığını kabul ediyor. Her şeyin farkında olan patronlar hala ikiyüzlü ve bu düzenin sonu gelene kadar da böyle olacak. Kapitalizm emekçilere insanca ve onurlu yaşam sunmuyor, sunmayacak! Tüm insanlar için insanca yaşam sadece komünist toplumda mümkün.


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2013  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 186 - 6 Aralık 2013  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle İletişim   ?