Sinif Mucadelesi

Dünya Gıda Örgütü : Halkı aç bırakanların ziyafetinde

Pazartesi 7 Temmuz 2008

Zıraat Odaları Başkanı yaptığı bir açıklamada feci zamlarla artan gıda fiyatlarını bir kez daha göz önüne serdi. Örneğin, taze sebze ve meyvede yüzde 413 (salatalık üreticide 17 kuruş, markette 85 kuruş), baklagillerde yüzde 235 ve pirinçte yüzde 326’ya kadar varan artış oldu.

Yine buğdayda vurgun yapıldığı da açıklandı. Geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi’nin tutumu nedeniyle 55-60 kuruşa buğday satan çiftçi bugün 45-50 kuruşa ürünün satıyor. Ama kısa bir süre önce ekmeğe zam geldi. Üstelik neredeyse yüzde 30 civarında. Bu rakam, ekmeğin gramajı değiştirilerek gizlenmeye çalışıldı.

Basında bazı uzmanlar, bu yıl kuraklık nedeniyle üretimin yetersiz olacağını söylüyor. Bu da fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Tüm bunların ötesinde, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başka sektörlerde vurgun yaparak kazanç peşinde koşan sermayenin önemli bir kısmı, gıda sektörüne kaydı. Büyük miktarlarda para ile, sadece daha çok para kazanmak için gıda ürünleri alınıyor. Depolarda bekletilen gıda ürünleri, her türlü dedikodu ve bahaneyle fiyatlar yükselince tekrar satışa sunuluyor. Bu arada insanlar yoksullaşıyor, beslenemiyor, bazı ülkelerde kitleler açlık çekiyor. Açlık Afrika, Asya ve Karaib Adaları’nda ayaklanmalara yol açtı.

Bu durum, Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Örgütü’nun (FAO), 3 Haziran’dan itibaren Roma yaptığı toplantıda gündemdeydi. Bu toplantıya, on kadar devlet başkanı, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası’nın yöneticileri katıldı.

Dünya Gıda Örgütü’ne göre, kötü beslenme 800 milyon kişiyi etkilerken, açlık halen 100 milyon kişiyi tehdit ediyor. Bu, en yoksulların satın alamadığı, temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki yükselmenin direk sonucu.

Örneğin pirinç, insanlığın yarısının temel gıda maddesini oluşturuyor. Buna rağmen, pirincin dünya piyasasındaki fiyatı, bir yılda, yaklaşık yüzde 70 arttı. Buğday fiyatı da aynı oranda arttı. Dünya Gıda Örgütü, fiyatların yüksek düzeyde kalacağını tahmininde bulundu. Örgüt yardımların acil olarak devreye girmesini tavsiye etti ve fiyat yükselmeleri konusunda, kuraklık, petrol fiyatlarının yükselmesi, dünya nüfusunun artması, bioyakıt üretimi gibi bir “açıklama” yaptı.

Dünya gıda ticareti birkaç çokuluslu şirketin elinde ve spekülasyon konusu olması FAO tarafından hiç söz konusu edilmedi. Bununla birlikte iki büyük tohum şirketi Cargill ve AMD, karının yüzde 70 ve yüzde 40 oranında arttığını gördüler. Haiti ve Kahire’de bulunmayan pirinç ve buğday yüklü gemiler, spekülatörlerin, borsada oynayanların ve komisyoncuların servetlerini oluşturuyor. Aynı biçimde, gübre fiyatı bir yılda yüzde 92 arttı. Gübre üreten Potash Corporation’ın karı da yüzde 182 arttı.

Bugün Dünya Gıda Örgütü’nün ve Birleşmiş Milletler’in vermeyi tasarladığı tek öğüt, tahıl üzerinden alınan vergilerin ve gümrük duvarlarının indirilmesi oldu. Ancak örneğin Vietnam pirincinin özgürce ihraç edilmesine izin verseydi, bu durum dünya pazarında fiyatın inmesine yaramayacağı gibi, ülkede kesinlikle açlığın baş göstermesi tehlikesini yaratacaktı.

Aslında Dünya Gıda Örgütü, yıllar boyunca emperyalizmin, yoksul ülkelerin tarımını dönüştürmek için gıda tarımı alanındaki dünya çapındaki tröstlerin aracıydı. Ve ayrıca bu kuruluşun baskısıyla birçok yoksul ülkenin temel gıda tarımı, ihracata ve dünya pazarına yönelik bir tarım için ortadan kalktı. Bu ülkelerin ekonomileri, daha da çok dünya fiyatlarına, yani kendi ürünlerinin satımında olduğu kadar onların ürünlerinin alımında da büyük şirketlere bağımlı hale geldiler.

Dünya Gıda Örgütü Cargill, AMD, gibi şirketlerin yolunu açmak için ne yapılması gerektiğini biliyordu ve bu örgütleri sübvansiyonlardan yararlandırıyordu. Şimdi bu iş gerçekleştirilmiş bulunuyor ve Dünya Gı da Örgütü’nün parası yok. Tarımın geliştirilmesine ayrılan pay yüzde 17’den yüzde’3’e düştü ve bu örgüt hala insani yardımların gerektiğini söyleyebiliyor. (02.07.2008)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 121 - 1 Temmuz 2008  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?