Sinif Mucadelesi

Brezilya : Lula ve tarım ticareti

Pazartesi 16 Haziran 2008

Brezilya’da Lula Hükümetinin beş yıldır Çevre Bakanı olan Marina Silva, istifa etti.

Marina Silva, kauçuk üretilen Amazon eyaleti Acre’da, toprak sahiplerinin çetelerince 20 yıl önce öldürülen sendikacı, çevreci militan Chico Mendes’in yoldaşıydı. Silva, Lula ve hükümetinin halkın ve zenginlerin çıkarlarını savunmak arasında gidip geldiği ve iyi bir politika benimsemesi için hükümette ağırlık oluşturmak gerektiğini savunan Brezilya soluna dahildi. Lula’nın emekçilerin çıkarları gibi, doğayı da savunmadığını anlaması için beş yıl gerekti.

Eski sendikacı Lula, aslında iktidarda kendi öz partisi olan Emekçiler Partisi ve solun ideallerine sırt çevirdi. Çevre sorunları da istisna değil. Brezilya’da bu dava, küçük üreticilerin büyük toprak sahipleri ve gıda tüccarlarına karşı yaptıkları mücadeleye sıkı sıkıya bağlı.

Tarım reformu, Lula’nın iktidarında durgunlaştı. Gülünç denecek kadar az sayıdaki köylü devletten toprak aldı, onlara donanım sağlamak için ayrılan bütçe eridi ve hemen hemen hiç kullanılmadı. Hükümetin kendi yanlarında olduğunu kısa sürede anlayan toprak sahipleri, köylüler üzerindeki şiddeti arttırdı. Kırsalda köylülerin topraklarından atılmaları, militanların öldürülmeleri hiç bir zaman bu denli olmamış, böylesine cezasız bırakılmamıştı.

Lula’nın bütün kozunu ihracat üzerine oynaması, onu Brezilya’nın birinci ihracatçı olduğu gıda üretimi, sığır yetiştiriciliği ve de soya ekimini hiçbir şeyi umursamadan desteklemeye götürdü. Bunun sonucu, yangınlar ve buldozerlerle devasa tarlalar açılması, böylece Amazon ormanlarının hızla tahrip edilmesi oldu. Orman yakma olayları, atmosfere karışan karbondioksit gazının büyük bir oranının sorumlusu. Brezilya atmosferin bu biçimde kirletilmesi konusunda dördüncü sırada.

Genleri değiştirilmiş bitkilerin ekilmesine izin verildi, yerli Kızılderili kabilelerinin mal, mülkleri ellerinden alınıyor.

Bio yakıt üzerine yapılan spekülasyon da büyük toprak sahiplerini kollamak için bir fırsattı. Lula işi, 19’uncu yüzyılda köle ticaretini sonuna kadar savunan ve Brezilya burjuvazisinin en gerici kesimi olan şeker kamışı işletme sahiplerini “kahramanlar” olarak nitelendirmeye kadar götürdü.

Çevreci Marina Silva’nın hükümetteki varlığı, her şeye rağmen Lula’nın iyi niyetleri olduğu görüntüsü veriyordu. Lula, Silva’nın istifasını “çevre politikası değişmeyecek” diye yorumladı. Bu, bir anlamda büyük toprak sahiplerine ve kapitalistlere kaygılanacak bir şeyleri olmadığını söylemekti. LO (28.05.2008)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 120 - 6 Haziran 2008  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?