Sinif Mucadelesi
AKP hükümetinin emekçiler aleyhine çevirdiği dolaplar

Patronlar emekçilerin güvenliğini ilgilendiren yasa maddelerini uygulamak istemiyor

Salı 9 Temmuz 2013

Medya ve genel olarak kamuoyu Gezi Parkı olaylarına odaklanmış olduğu bir ortamda hükümet bunu fırsat bilerek 7 milyon emekçiyi, özellikle can güvenliği konusunda, ilgilendiren yasaları uygulamamak için dolaplar döndürüyor. Evet, AKP hükümeti Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği için elinden gelen her şeyi yaptığını iddia ederek mazlumları oynuyor.

Ancak hükümet buradaki patronların çıkarlarına ters olan maddeleri sözde kabul edip uygulamak istemiyor. Örnek mi? Türkiye’nin tam üye olması için işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatını İLO ve AB normlarına uygun hale getirmek için bir dizi değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Bu konulardan bir tanesi 30 Haziran 2012’de kısmen yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasıdır. Ancak patronların işine gelmeyen birçok madde ya hiç uygulanmıyor ya da zamana yayılıyor. Böylece patronların yükümlülüklerini arttıran maddelerin ertelenmesi gündeme geliyor.

2003 yılında yürürlüğe giren İş Kanunu’nun 81. ve 82. Maddeleri ile 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerine iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü getirilmişti. Bunu uygulamak istemeyen patronlar hemen harekete geçtiler ve böylece 50’nin altında işçi çalıştıran işyeri sayısında büyük artış oldu. Bu sayı kısa sürede 1 milyon 500 bine ulaştı. Bu sözü edilen işyerlerinde 7 milyona yakın işçi istihdam ediliyor. (50’nin üzerinde işçi çalıştıran işyeri sayısı ise sadece 28 bin 147’dir).

14 Haziran 2013 tarihinde 20 AKP milletvekili TBMM Başkanlığına “Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” sundu ve bunlar da TBMM Komisyonlarında kabul edildi. Bu torba yasası içinde “20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı Yasanın 6. ve 7. Maddesinde, yani iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerindeki değişiklik söz konusudur.

Bu doğrultuda hareket edilerek 50’nin altında işçi çalıştıran çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerleri ile kamu kuruluşlarında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alma yükümlülüğü getiren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6.ve 7. Maddelerinin yürürlülük sürelerini 2016 yılına ertelemek isteniyor.

50’nin altında işçi çalıştıran çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alma yükümlülüğü 30 Haziran 2013’de başlayacaktı ve yine 50’nin altında işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfına giren işyerlerinde ve kamu kuruluşlarında sözü edilen uygulamalar 30 Haziran 2014’de uygulanacaktı. Şimdi bu torba yasa ile uygulama tarihleri sırasıyla 30 Haziran 2014 ve 2016 yılına ertelenecek. Tabi bu tarihlerde de başka bahaneler bulunmazsa!

AKP milletvekilleri uygulamaya girmeyen yasa maddelerinin gerekçesi olarak “uygulamada yaşanan aksaklıkları” ileri sürüyorlar. Patron yanlısı medya ise incir çekirdeğini bile doldurmayacak bahaneler ileri sürüyorlar. Örneğin “1-2 çalışanı olan kuaförler, berberler bile iş güvenliği uzmanı istihdam edecek” şeklinde kasıtlı ve yanlış haberler aktarıyorlar.

Bilindiği gibi en çok ve en ölümcül iş kazaları ve işçi sağlığına zarar veren iş koşulları ve sakatlanmalar 50 kişiden az işçi istihdam eden ve taşeron işyerlerinde, inşaatlarda olduğu gibi, yer almaktadır. Tabi ki sigortasız işçi çalıştıran işyerleri de buna dahil. Bu kazalarla, pardon cinayetlerle, ilgili son çarpıcı örnek Milas’ta bir taşeron firmada çalışan 7 işçinin feci ölümüne neden olan kazayı hatırlatmak yeterlidir. Bundan sonraki kazaların da sorumlusu yine patronlar ve onların hizmetinde olan hükümet ve satılmış medya olacak. (03.07.13)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2013  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 181 - 5 Temmuz 2013  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?