Sinif Mucadelesi

İşsizlik de işsizlik haritası da bildiğimiz gibi

Çarşamba 5 Haziran 2013

Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu Eurostat, bölgelere göre işsizlik haritası çıkardı. Bu harita, işsizliğin artışını ya da azalışını değil hangi bölgelerde yoğunlaştığını ölçüyor.

Araştırmaya göre en yüksek işsizlik son birkaç yılda onlarca kez kemer sıkma siyasetine maruz kalan İspanya. İspanya’nın birçok bölgesinde işsizlik oranı yüzde 40’lara dayanmış durumda. İspanya’yı takip eden ülkeyse bir başka kriz ülkesi Yunanistan. Yunanistan’ın da birçok bölgesinde işsizlik oranları yüzde 30’lar civarında.

Araştırmanın Türkiye ile ilgili kısmındaysa yüzde 11 ile işsizliğin en yoğun yaşandığı bölge olarak Güneydoğu Bölgesi görülüyor. Güneydoğu’nun işsizlik oranı neredeyse İstanbul’unkiyle eşit düzeyde. Ege bölgesindeyse işsizlik oranı yüzde 4,1. Doğu Karadeniz Bölgesi ise uzun dönemli işsizlik açısından lider konumda; her üç işsizden biri çok uzun süredir iş bulamıyor.

Aslında rakamlar en iyimser olanlar. Çünkü krizi daha yoğun yaşayan Avrupa’da her geçen gün birkaç fabrikanın kapanması gündemde.

Mücadele geleneğini devam ettirebilen işçilerin olduğu birkaç istisna fabrika dışında, büyük şirketler daha az işçiye daha fazla iş yaptırabilmek için ya işçi çıkartıyor ya da fabrikalarını kapatıp üretimi diğer fabrikalarına kaydırıyorlar. Yani bu rakamlar her geçen gün artarak devam edecek gibi görünüyor.

İşsizlik artmasa, sabit kalsa bile (ki AKP hükümeti de istatistik yalanlarına dayandırdığı işsizlik oranlarıyla övünüyor) nüfus tüm dünyada artma eğiliminde. Bu da gösteriyor ki işsizlik oranı sabit kalsa bile işsiz sayısı artmaya devam ediyor.

Nitekim AKP hükümete geldiğinde işsizlik %9 civarındaydı, ekonomik kriz ve yoğun tensikatlar olmamasına rağmen iki puan arttı.

İşsizliğin bitmeyen tırmanışı, işsizlik sigortası ödemelerine de yansıyor. Krizin yaşandığı 2009 yılında 195 bini aşan başvuru sayısı geçen yıl, sanki kriz varmış gibi 183 binin üstündeydi. Yani kriz olsun olmasın, patronlar işçi çıkarmaya devam ediyor.

İşsizlik, özellikle büyük şehirlerde çok önemli bir sorun. Nitekim sadece İstanbul’daki işsiz sayısı 10 ilin nüfusundan fazla. Ekonominin büyümesine rağmen işsizliğin artışı sermayenin daha fazla kâr etme isteğinden kaynaklanıyor. (31.05.13)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2013  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 180 - 7 Haziran 2013  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?