Sinif Mucadelesi

Sendikadaki tartışma devam ediyor

Çarşamba 8 Mayıs 2013

Sendikanın şube yönetiminin istifasıyla başlayan kargaşa, şube başkanlığına aday olan işçinin kalp krizinden ölmesine neden oldu. Taraflar açıktan olmasa bile kapı arkalarındabirbirlerini suçladılar.

İşyerinde demokrasi işleseydi, sendika sorunlarını, sendikacılar ile üye işçiler kendi aralarında çözerlerdi. Ancak işveren ile sendikacılar arasında, uygun olmayan ilişkiler sürdüğü için tartışmalara işveren de katılıyor. Bunun zeminini sendika bürokratları hazırladı.

Çözümü kendisinin belirlemesine alışkın olan patron, müdahale etmekten bir sakınca görmedi. İşçilerin bu duruma itirazları, sendikacılar tarafından da dikkate alınmadı. Ancak işçilerin gözünde güvenleri kalmadı.

Oysa işveren son sekiz yıldır, ücret ve sosyal hakları belirledi. İmzaladığı sözleşmeye keyfine göre uyuyor, çalışma koşullarını da keyfine göre düzenliyor. İşyerinde taşeronlaşma yayıldı. İşçi giriş-çıkışı, iş kazası arttı. Gece vardiyasında doktor yok. Bu ve benzeri sorunlar çözüm beklerken, şube başkanı kim olacak tartışması yapılıyor. Bu tartışmanın zeminini hazırlayanların başında, sendikacılardan önce yine işveren geliyor.

Şube tartışması sürüyor. Yeni yönetim belirlenmesi için 18 Mayıs’ı beklemek gerekiyor. Umarız delegelerin iradesine göre bir seçim olur ve yönetim oluşur. Sendika bürokratlarından, koltuk kavgası tartışmalarına son verip işçi sorunlarına ilişkin gündem belirlemesini bekliyoruz.(Bir İşçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2013  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 179 - 3 Mayıs 2013  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?