Sinif Mucadelesi
Fransa

Medef (Patronlar örgütü) ile CFDT-CFDC-CGC (reformist sendikalar) arasında yapılan anlaşmaya karşı:

5 Mart’ta grev ve eylem çağrısı
Cuma 15 Mart 2013

CGT ve Force Ouvriere sendika konfederasyonları Medef ve reformist sendikalar arasında yapılan anlaşmaları teşhir etmek amacıyla 5 Mart’ta genel eylem çağrısı yaptı. Bu söz konusu anlaşma, esneklik-güvence, 11 Ocak’ta kanun hükmünde kararname şeklinde hazırlandı ve 6 Mart’ta bakanlar kuruluna onaylanmak için sunulacak.

Hükümetin, ülke çapında ve bütün emekçileri kapsayan bu yasayı acilen onaylamak istemesi, onun patronların isteklerini yerine getirmek için ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Bu yeni esneklik yasası patronların elinde emekçilere karşı müthiş bir yasa olacak. Patronlar bundan böyle bu yasayı kullanarak daha kolayca isçi atabilecek ve onlar için bunun maliyeti çok daha düşük olacak. Bu yeni yasa sayesinde patronlar ücretleri düşürebilecek, emekçileri istedikleri yer veya bölgeye gönderebilecek ve de yasal çalışma süresini uzatabilecekler.

Bu anlaşmanın başlığı bile gerçek amacının ne olduğunu iyice ortaya koyuyor: “Meslekler arası ulusal anlaşma (ANI)…sayesinde şirketler rekabet edebilecek konuma gelecek”. Emekçilerin yaşamı, ücretleri, çalışma koşulları “şirketlerin rekabet konumuna göre” yani, patronların kârı artırabilmeleri için düzenlenecek. Bu yasanın bütün maddeleri incelendiğinde hepsinin de amacının patronların isteklerinin yerine getirilmesi olduğu açıkça görülüyor.

Örneğin 18’inci maddeye göre patronlar 2 yıl boyunca ihtiyaçlarına göre ücretleri düşürebilecekler ve de çalışma süresini de artırabilecekler. Üstelik karşılığında iş güvencesi bile vermeyecekler. 15’inci maddeye göre patronlar bir emekçiyi ihtiyaç duydukları her hangi bir işte ve her hangi yerde görevlendirebilecek; yani onu istediği bölge veya kente sürebilecek. Eğer bir emekçi bu karara karşı çıkarsa, o zaman patron onu kişisel sebep yüzünden işten atabilecek! İşte şu sıralar Renault ve Sevelnord emekçileri bu gibi uygulamalara karşı gelmek için eyleme geçmiş durumdalar.

Bu yeni yasaya göre küçük işyeri patronları, işçilerini “geçici” veya “kadrolu” sözleşmeyle işe alabilecek. Yani bu emekçileri sadece belirli bir süre çalıştırıp hiçbir ödeme veya ücret vermeden gönderebilecekler ve sonra ihtiyaçlarına göre geri işe çağırabilecek ve de patron, onları isteği işte ve istediği süre boyunca çalıştırabilecek. 22’inci maddeye göre ise bu “esnek sözleşmeli” emekçilerin ücretleri çalıştıkları iş saatlerinden “bağımsız” olacak. Yani patron onların ücretini önceden tespit edilmiş bir süreye göre verecek ama ihtiyaçlarına göre daha uzun süre çalıştırabilecek ve de bu ek süre için bir kuruş bile ödemeyecek!

Yine bu yeni anlaşmaya göre ekonomik nedenlerden dolayı yapılan toplu tensikatlar daha da kolaylaştırılacak ve bunlara karşı yapılacak itirazların süresi azaltılacak.

ANI, her ne kadar yeni “haklardan” söz etse de bu yasada hiç bir yeni hak yoktur. Emekçiler açısından getirilecek yeni haklar konusunda bir sürü laf edilip görüşmeler yapılacağına dair vaatlerde bulunuyor. İşsizlik parası ile ilgili 3’üncü madde ise eski hakların korunma şartını “farklı taraflar arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde eğer yeni bir mali yük getirmezse ve de işsizlik parası kasalarının durumunu sarsmazsa” olabilir şartı getiriliyor.

Özcesi bu yeni anlaşmalar zaten patronların şimdiye kadar emekçiler üzerinde birçok iş yerinde uyguladıkları tehditleri artık kural haline getirecekler. İşte bu nedenle emekçiler 5 Mart günü kitlesel greve gidip, yürüyüşlere kitlesel katılıp yasanın hayata geçirilmesini engellemelidir. LO ( 22.02.2013)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2013  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 177 - 1 Mart 2013  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?