Sinif Mucadelesi

GAP, her hükümetin yalanı

Pazartesi 16 Haziran 2008

Başbakan, bu paketin GAP’ın yeniden canlandırılmasıyla yoksul Kürt illerini kalkındıracağını söyledi. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinin kapsadığı alan "GAP Bölgesi" olarak tanımlanır.

GAP, 1966 yılında çeşitli işkollarında yatırım yapmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için hazırlanmıştı. Proje tamamlandığında, Fırat ve Dicle nehirlerinin akıttığı, Türkiye’nin toplam suyunun yüzde 28’i kontrol altına alınacak, 1.7 milyon hektar arazi sulanacak ve yılda 27 milyar kilovat saat elektrik üretilecekti. GAP, bölgede gelir düzeyini 5 kat artıracak, bölge nüfusunun yaklaşık 3.8 milyonuna iş imkanı yaratılacaktı.

Oysa uygulama böyle olmadı. GAP, bazı yönleriyle çok iyi ilerliyor, bazı yönleri ise, hiç ilerlemedi. Örneğin elektrik üretim planı yüzde 78 oranında tamamlandı. Ancak bölgenin sulanması için hazırlanan planın sadece yüzde 17’si uygulandı. Çünkü elektrik sanayinin ihtiyacı doğrultusunda Batıda kullanılıyor ama sulama bölge için gerekliydi.

Geçen yıllar içinde GAP, işsizlik ve gelir düzeyinde de bir değişiklik yapmadı. Bu, bilinçli bir tercihtir. (05.06.08)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 120 - 6 Haziran 2008  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?