Sinif Mucadelesi

Patronların kârına karşılık işçilere ölüm!

Pazartesi 17 Aralık 2012

Çalışma koşullarında denetimsizlik, düşük ücretle iş güvenliği şartlarını yerine getirmeden özelleştirme yapanların, işçileri böylesi koşullarda çalışmaya zorlayanların, her gün herhangi bir yerle olabilecek iş kazasına zemin hazırladığı açık.

AKP iktidarı 10 yılını doldurdu. İşçi sınıfının çalışma koşulları kötüye gidiyor. Büyük sermayenin istediği çalışma koşullarını birer birer yasa haline getirdiler. İşçi sınıfının yaşam koşulları da kötüleşti. Örgütsüz, sendikasız, esnek çalışma, iş güvenliği ve iş güvencesi olmadan çalışma, işçi tamamen patronların keyfine kaldı.

Son zamanlarda ölümcül iş kazalarının artmasının nedeni de budur. İş yerleri denetlenmiyor. Hükümet sadece ihracata bakıyor. Bir de gelen dolara. Kazada ölen işçilere ise çok kızıyorlar. Canım dikkatli çalışsalar ... o saatte ne işleri var orada, gibisinden.

Son olarak Eti Bakır Samsun İşletmesi’nde iş kazası denen “iş cinayetinde” yaklaşık 300 tonluk amonyak kapağının montaj sırasında işçilerin üzerine düşmesi sonucunda 5 işçi öldürüldü, 14 işçi yaralandı.

Eti Bakır Samsun İşletmesi devlet kurumuydu, özelleştirildi. Özelleşmeden önce iş yeri sendikalıydı. İş güvenliği denetimi az da olsa kurumsal olarak vardı. En kötü sendikanın bile farkı hissedilir.

Özelleştirildikten sonra işçilerin bir kısmı işten atıldı, kalanlar sendikasızlaştırıldı ücret, 740 liraya indi. İş yerinin yeni sahibi olan şirket ihaleye çıkarıp işletmeyi bir taşerona devrediyor. Bu taşeron da işletmedeki işleri alt taşeronlara yaptırıyor.

Zaten 6 ay önce yine bu iş yerinde ölümlü kaza daha olmuştu. Şirket hiçbir şekilde soruşturmaya tabi tutulmadı. İşletmeci şirket olan Cengiz İnşaat AŞ daha önce de Kastamonu Küre’de 19 işçinin katili olan taşeron şirkettir. Arkası güçlü, başbakan ve bazı bakanlarla ailevi bağları olduğu için rahatlıkla ihale alıyor. Kârına devam ediyor. Bu ilişkiler nedeniyle Küre’deki işçi cinayetlerini sorgulamayan hükümet, sonrasındakilere davetiye çıkardı.

Özelleştirme ve taşeronlaştırmanın getirdiği rahatlık içindeki Cengiz İnşaat, rahatlıkla Eti Bakır Samsun İşletmesi’nde iş alabiliyor. Aldığı gibi Küre’deki çalışma koşullarını dayatıyor. Sendikayı ortadan kaldırıyor, ücretleri düşürüyor. Bir süre sonra sendika yeniden örgütlenme çalışması yapıyor. Patronun baskısı artıyor, örgütlenme çalışması engelleniyor.

Olayın olduğu güne kadar durum buydu. Patronun tavrının değişeceğini beklememeli. Eğer işçiler seslerini yükseltmezse Cengiz İnşaat, ölümlerine sebep olduğu işçilere rağmen, başka yerlerde ihale almaya, kâr etmeye devam edecek.

İş cinayetlerinin yaşandığı günlerde yetkili kişiler sürekli olarak, “sorumlular yakalanacak, gereken cezayı alacak” laflarını söylüyor. Ya da olayın olduğu yere göre bir iki sorumlu yetkiliye en basit cezalar verilerek, geçiştiriliyor.

Daha geçtiğimiz yaz güya çok iyi bir yeni iş güvenliği yasası çıkarılmıştı ama değişen bir şey olmadı.

İş kazalarından patronları sorumlu tutacak yasal düzenlemeler olursa, bir çok iş yerinde çalışma koşulları iyileşir ve en basit tedbirler yüzündün işçi ölümleri sona erer. Ancak iş yerlerinin işçiler için güvenli olmasını sağlayacak olan, iş yerinde çalışan işçilerin doğrudan denetimidir. Bu da ancak işçiler örgütlü ise mümkün.

İşçilerin örgütsüzlüğünden yararlanan hem patronlar hem de hükümet iş güvenliğinin sağlanmasının önündeki en büyük engeldir. Bu engeli yıkmanın yolu da işçilerin mücadelesidir. (27.11.12)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2012  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 174 - 1 Aralık 2012  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?