Sinif Mucadelesi

İşçilere baskı yapılıyor

Çarşamba 14 Kasım 2012

Şişli Belediyesi’ne bağlı Ayazağa, Maslak ve Huzur mahallelerinin Sarıyer belediyesine bağlanması tartışması devam ederken, işçiler arasında işten atılma korkusu yayılıyor. Maslak, büyük bankaların merkezinin bulunduğu gelişmiş bir merkez. Belediyeye iyi gelir getiriyor. Ancak AKP’nin hem üçüncü köprünün getireceği ranta ilişkin hem de Sarıyer belediyesini yeniden alma hesapları var.

Bunlar işçileri doğrudan ilgilendirmese de şovmen başkan, kendi çıkarını sanki işçinin çıkarını koruyacakmış gibi bir hava yaratıyor. Böylece işçiler, belediyenin mevcut durumunu korumasını istiyor.

Oysa aynı belediye başkanı, belediyenin işlerini taşerona veriyor. İşçileri yine işten atmakla tehdit ediyor. En son fen işleri taşerona verildi, bölümün işçileri bir süredir boş oturuyor. İşverenin amacı, işçileri bıktırıp işten ayrılmalarını sağlamak.

Aynı işveren öte yanda işçi alıyor. Taşeron işçilerin ücretleri sürekli geciktiriliyor. Sendika ise tüm bu olanlara sadece seyirci kalıyor. Çünkü belediye başkanıyla aralarındaki ilişkiyi bozmak istemiyor.

Belediyeler, belediye başkanın çevresine rant kapısı olarak görülüyor. Aynı zamanda siyasilerin de. Oysa işçiler için iş ve aş kapısıdır. Bu nedenle işçiler, endişelerinde haklılar. Çünkü her kusur, her değişiklik, dönüp dolaşıp işçinin başında patlıyor. İlk işten atılanlar, onlar oluyor. En düşük ücretle, sosyal güvencesiz çalışıyoruz, iş yerinde olanlar günlük yaşamda da devam ediyor.

Tüm olumsuzluklara rağmen, kendi haklarımızı korumak için birlikte mücadele etmeye çalışırsak geç kalmış olmayız. Çalıştığımız şirketin alt işveren olması bilinciyle de hareket etmeliyiz. Önümüzde seçim var ve bu süreçte daha çok mücadele ve etrafımızdaki taşeron şirketlerde çalışan işçilerin örgütlenmesinde daha çok çaba göstermeliyiz. (27.10.20012)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2012  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 173 - 2 Kasım 2012  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?