Sinif Mucadelesi
Rio’da “Toprak Zirvesi”

Aydınların gözetiminde kapitalistlerin sorumsuzluğu

Salı 10 Temmuz 2012

1992’de Brezilya’nın Rio kentinde yapılan “Toprak Zirvesi”nden yirmi yıl sonra, aynı şehirde, “Rio+20” ismiyle, somut hiçbir kararın alınmadığı yeni bir toplantı düzenlendi.

Toplantı, aralarında Fransız cumhurbaşkanı François Hollande da dahil olmak üzere katılan 130 ülkenin liderlerinden bazılarına en küçük bir karar dahi almadan nutuk çekmesine olanak tanıdı. Güney’in 77 ülkesinin, çevreyi koruma programlarına maddi yardımda bulunma isteğini, dünyanın en zengin ülkelerinin tümü birden reddetti. Bu yardım, 2017 yılına kadar 30 milyar dolardı ve fazla gibi görünse de bu rakam, bankaları kurtarmak için piyasaya sürülen milyarların yanında hiçbir şeydi.

Bir önceki toplantıda zengin ülkeler, üretimlerinin %0,7’sini, yoksul ülkelerin gelişmesine yardım olarak ayıracakları dair verdikleri sözü de son yirmi yıldır tutmadılar. Üstelik söz konusu yardım, 1992’de Rio’da kabul edilen “21. yüzyılın temel eylem planı”nın “21 Ajandası” başlıklarından biri olmasına rağmen. 21 Ajandası, aynı zamanda, “gıda güvenliğinin iyileştirilmesi ve gıda üretiminin artırılması” hedefini taşıyordu. Tarımsal üretimin artmasına ve teknolojik ilerlemenin tüm gezegenin doyurulmasına imkan sağlamasına rağmen açlık ve yetersiz beslenme azalmadı, aksine arttı.

Sorun ilk olarak satın alma gücünün yetersiz olmasında. Tahıl ürünleri üzerinde yapılan vurgunculuğun artmasıyla birlikte fiyatların hızlanarak artması, ihtiyaç duyanların, tahıl ürünlerine ulaşmasını daha da zorlaştırdı.

Yeni topraklar tarıma açıldı. Ancak bununla birlikte, o topraklar üzerinde vurgunculuğun da önü açıldı. Bütün bunlara büyük toprak sahiplerinin, kapitalist firmaların asalaklığının eklenmesiyle, topraklar, mülk sahiplerinin, büyük firmaların nakit elde ettiği bir alana dönüştü. Başka bir deyişle, sözde “sürdürülebilir arazi yönetimi” ve yerel halkın arazi yönetiminde dikkate alınmasını düzenleyen “21 Ajandası” hedefi tamamen sözde kaldı. “21 Ajandasının” genel hedefi, “gezegende yaşayan herkesin yararına olacak şekilde tüm doğal sistemdeki, su kaynaklarını korumak ve yeterli düzeyde, kaliteli suyun sürekli olarak tedarik edilmesini, canlıları ve diğer doğal kaynakları da koruyarak” garanti altına alınmasını sağlamaktı. Kısacası, kapitalist ekonomiden beceremeyeceği, temel bir ihtiyacın karşılanması isteniyor.

Bu şartlarda, yine 1992’de Rio’da Birleşmiş Milletler bünyesinde iklim değişikliğiyle ilgili alınan kararların da lafta kaldığına şaşmak gerekiyor mu? İnsan faaliyetlerinin iklim düzenini tehlikeli bir şekilde tehdit etmesini engellemek için kapitalist düzenin kâr mantığına son vermek gerekiyor. Ekonomi, dünya ölçeğinde bilinçli ve bütün insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden düzenlenmeli. Ama Rio zirvesine katılanlar kesinlikle bu temel konuya değinmediler bile.


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2012  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 169 - 6 Temmuz 2012  Site yaşamını izle Güncel… Güncel… Güncel…   ?