Sinif Mucadelesi

1917-1997 SSCB’si

Perşembe 12 Ocak 2012

Rusçada “meclis” anlamına gelen Sovyetler iktidarı, yani işçi, asker ve köylü vekillerinin temsil ettiği iktidar, 1917 Ekim devriminin sonucuydu. Sovyet iktidarı 1922 yılı sonunda oluşturulan yeni işçi devleti çatısı altında gönüllü bir şekilde kaderlerini birleştirmeye karar veren halklar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini oluşturmaya karar vermişlerdi.

Ancak diğer yandan işçi sınıfının Avrupa’da patlak veren isyanları başarısızlıkla sonuçlandıklarından dolayı SSCB tek başına kaldı. Yıllarca süren savaş ve iç savaşın etkileriyle bitkin hale düşen emekçilerin artık iktidarı ellerinde tutabilecek güçleri kalmadığı için bürokratlar iktidara el koydular.

Lenin 1924’te ölmüştü ve Troçki ile birçok Bolşevik, bürokratik yozlaşmanın başını çeken Stalin ve hizbine karşı mücadele etti. Ancak işçi sınıfı hareketinin büyük bir gerileme yaşadığı bu ortamda bürokrasi galip geldi ve Stalinistler Ekim devrimini savunanları önce tasfiye ettiler sonra da katlettiler.

Stalin’in ortaya attığı “tek ülkede sosyalizm” fikri, bürokratların ayrıcalıklarını korumayı amaçlıyordu. Ancak Stalin’in rejimi kısa bir sürede hem kitlelere hem de bürokrasiye karşı diktatörlüğe dönüştü.

Bürokratlar, onlara da karşı olsa da, genel çıkarlarını koruyabilmek için oluşan bu terör rejimini kabul etmek zorunda kaldılar. 1985’te iktidara gelen Gorbaçov, SSCB’yi bu durgunluktan kurtarmaya çalıştı.

Sovyet devleti hem iç savaşın yıkımlarına hem de Hitler ordularının işgaline rağmen ayakta durabildi. Ancak SSCB, kendi yönetici çapulcularının saldırılarına karşı koyamadı. Çünkü onlar SSCB’yi daha kolay talan edebilmek için onu paramparça edip dağıttılar. LO (23.12.2011)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2012  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 163 - 2 Ocak 2012  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi’nin Sözü   ?