Sinif Mucadelesi
Tunus

Kurucu Meclis seçimi ve kitlelerin istekleri

Pazar 13 Kasım 2011

Tunus’taki 23 Ekim seçimine çok büyük katılım oldu ve İslamcı Ennahta Partisinin (Yeniden Doğuş Partisi) birinci gelmesiyle sonuçlandı. Basın, partinin aldığı oyun yüzde 40’ı geçtiğini ve meclisteki koltukların üçte ikisinden fazlasını elde edeceğini yazdı.

Ennahta, büyük güçlere ve yabancı yatırımcılara güvence vermek için şimdiden, seçimde ikinci ve üçüncü sırada yer alan laik iki partiyle birlikte koalisyon hükümeti kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

14 Ocak’ta diktatör bin Ali rejiminin yıkılmasından bu yana, yani on ay sonra, 30 yıldan beri il kez özgür seçimler yapıldı. Kurucu Meclisin, 217 üyesini seçmek için düzenlenen bu seçimde, 7 milyon seçmenin büyük çoğunluğu, seçime katılmaktan memnundu.

Ennahta Partisinin başarısı birkaç etkenden kaynaklanıyor. Her şeyden önce ülke çapında, bütün seçim bölgelerinde aday gösterebildiler (bazı partiler, bir veya birkaç bölgeden aday gösterebildi ve eskiye dayanan bir geçmişleri yok). Diktatörlüğe karşı uzun yıllardan beri mücadele geçmişi olan ve ülke çapında, her bölgede var olan tek partidir. Dine atıfta bulunması ona, kitleler arasında halkçı bir görünüm verdi.

Ek olarak, büyük maddi ve mali olanaklara ve de militanları üzerinden, siyasetlerini kitlelere doğrudan aktarma olanağına sahiptir. Tüm bunlara ek olarak, devletin yoksul kitlelere yapması gerektiği ama yapmadığı sosyal hizmetleri de yerine getiriyordu.

Diğer partilere gelince; kendilerine sol diyenler de dahil, yoksul kitlelerin çıkarlarını savunacak somut bir öneri sunmadılar.

Bilindiği gibi bin Ali’nin devrilmesinden bu yana aradan 10 ay geçmiş olmasına rağmen, kitlelerin yaşamında herhangi bir değişiklik olmadı. Örneğin bin Ali rejimine karşı ülkede isyanın ilk başladığı yoksul güney ve batı bölgelerinde hiçbir iyileşme olmadığı gibi işsizlik azalmadı, tam tersine giderek daha da arttı. Seçime katılamayacağını açıklayan genç bir işsiz “gidip oy kullanmam bana iş sağlamayacak” diyordu.

Kitlelerin beklentileri ile seçim sürecinin yaratacağı olanaklar arasında dağlar kadar fark vardır. Seçimle, Tunuslu kitlelere “demokrasi” vaadinde bulunan bir kurucu meclis oluşturulacak.

Demokrasinin alacağı şekil ne olursa olsun, şurası kesindir; bazı kişilere, belki yeni siyasetçilere, siyasi çevrelere yeni olanaklar yaratacak ama kitlelerin acil sorunlarına kesinlikle bir çözüm getirmeyecek.

Aylardan beri ülkenin farklı bölgelerinde beklemekten bıkan kitleler, grevler yapıp yürüyüşlerle hoşnutsuzluklarını ifade etmeye çalışıyorlar. Çünkü yaşamlarında herhangi bir somut iyileşme olmadığı gibi acil sorunlarına bile çözüm bulunmadı.

Emekçiler ve yoksul kitleler, somut isteklerini olanakları çerçevesinde dile getiriyorlar.

Gündeme taşıdıkları isteklerini, mücadeleleri esnasında somutlaştıracak ve örgütleyip merkezileştirebilecek, onlara siyasi hedefler gösterecek militanlar ortaya çıkacak mı? Önümüzdeki dönemin en önemli gündemi bu olacak ve bunun da Kurucu Meclis tarafından çözülmesini beklemek boşunadır. LO (28.10.11)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2011  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 161 - 4 Kasım 2011  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?