Sinif Mucadelesi

Yine borç gündemde

Cuma 18 Nisan 2008

İşçilerin yılbaşı ve bayram nedeniyle sekiz günlük borçları var. Daha önce temsilcinin "Mart ayında iki aylık yasal süre dolunca konuşuruz" dediği bu konu nihayet konuşuldu. Fakat işçiye hiçbir açıklama yapılmadı, işçinin bilgisi yok.

12 gün yıllık izin kullanana taşeron işçisi, yıllık izne çıkabilmek için bu borcu çalışarak ödemek istiyor. Kadrolu işçi ise, fazla mesai yapacaksa borca sayılmayıp ücretini almak istiyor. Çünkü geçmiş yıllarda bunun acısını çekti. İşçinin bu şekilde bölünmesini patron kendi yararına kullanıyor. Sendikanın işçi ile bağının kopuk olması da işçinin moralini bozuyor ve işçi, patronun istediği olacak düşüncesiyle umursamalığa sürükleniyor.

Oysa bir sorun yaşadığımız bu günlerde sorunlarımızla daha fazla ilgilenmeliyiz. Umursamazlık yerine bilinçli hareket etmeliyiz. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 118 - 4 Nisan 2008  Site yaşamını izle Fabrikalardan ...<BR>İşyerlerinden  Site yaşamını izle Gıda   ?