Sinif Mucadelesi

Sözleşmenin gidişatı

Cuma 18 Nisan 2008

Toplusözleşme taslağı işçinin talebi ve düşünceleri alınmadan işverene verildi. Görüşmelerde, eski sözleşmede de yer alan maddeler aynen geçti. Ücret içinse, sendika taban ücretine 2 YTL artışın üzerine yüzde 20 zam istedi. Patron ise mevcut ücretin üzerine yüzde 5 artış önermiş.

Sendika bürokratları başta işçinin isteğini sormadıkları gibi pazarlıkta da nerede duracaklarını bilmiyorlar. Sonraki görüşmede 2 YTL artıştan vazgeçtiklerini, sadece yüzde 20 zam istediklerini açıkladılar. Son görüşmede ise, yüzde 10 zamlı olan gece çalışması için yüzde 15 artış teklif ettiklerini, ayrıca sosyal ödemelere ufak artışlar istediklerini açıkladılar. Ama buna rağmen bir çok farklı söylenti dolaşıyor. Çünkü işçiler, gözlerine baka baka yalan söyleyen sendikacılara güvenmiyor ve sendikacılar da kendi hesaplarını işçiden gizliyorlar.

Bürokratlar kendi imtiyazları dışında, işçinin sıkıntıları, yoksulluğunu düşünmüyor. Sorunlarını anlatan işçi de yöneticilere şikayet ediliyor, yeri değiştiriliyor, baskı görüyor. Bu nedenle işçi, patronla işbirliği içinde örgütlenen sendikadan zarar görmemek için sesiz kalıyor.

Bu nedenle görev sınıf bilinci olan işçiye düşüyor. Çünkü işçi, baskıya boyun eğmiş gibi görünse de bir çıkış arıyor. Bun nedenle toplusözleşmeden sonra yapılacak temsilcilik seçimini bir seçenek olarak işçiyle tartışmak gerekiyor.

Bu ve önceki sözleşme öncesi bunu işçiye anlattık ama işçi çoğunluğu sendika bürokratlarının vaatleri ve onun da ötesinde işsizlik ve diğer taşeronlardaki duruma bakarak sessiz kalmayı seçti. Şimdi ise, işçiler cılız da olsa şube başkanı ve temsilcilerin dürüst olmamasından, işçiyi aldatmasından, patronla ittifak içinde olmasından şikayetçi. Deneyim, kayıp ve kazanımlarla, bedellerle elde ediliyor. İleride daha kötü günler için mücadeleye hazırlıklı olmalıyız. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2008  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 118 - 4 Nisan 2008  Site yaşamını izle Fabrikalardan ...<BR>İşyerlerinden  Site yaşamını izle Belediye   ?