Sinif Mucadelesi

Gereksiz rekabet işçilere zarar veriyor

Cuma 11 Mart 2011

İşyerlerinde taşeronlaşma hızlandığıkça işçilerin örgütlenme alanı azalıyor. Böyelikle sendikaların üyeleri de hızla eriyor.

Sendikalar, taşeronlaşmaya, örgütsüzlüğe karşı mücadele edecekleri yerde aksine diplomasi ve masa üstünde patronlarla işbirliği yapıp bir yandan varolan üyelerini korumak diğer yandan ise başka sendikalardan üye çalmak için uğraşıyorlar.

Sendika bürokratlarının bu tip işleri her gün başka bir işyerinde yaptığını görüyoruz. Bu örgütlenme anlayışı bazen öyle bir duruma geliyor ki gereksiz kırgınlıklar, kavgalar sonucu, birikte olmaları gerektiği zaman olamıyorlar.

İşçilerin çıkarları onlar için hiç önemli değil. Bu durum, tüm konfederasyonlar için geçerli.

Belediye-İş ile Hizmet-İş arasında İzmit, Rize, Belediye-İş Genel-İş arasında Diyarbakır, Şişli, Batman benzeri işyerlerinde yaşanılan sendika değişimleri işçilerin iradesi ile değil.

Sendika bürokratların, işverenlerle yaptıkları işbirliği ilişkileriyle üyeler kazanılıyor veya kaybedililiyor. Bu tür gelgitler, devam ediyor.

Ağırlıklı olarak AKP iktidar sürecinde büyüyen Hak-İş konfederasyonu, CHP’nin kazandığı belediyelerde DİSK, büyük işyerlerinde ise Türk-İş, kamuda Memur-Sen aynı siyasetle örgütleniyor. Tüm bu sendikalar, aynı siyasetleri izliyor.

Her örgütlenme dönemende bu sahneler yeniden devreye giriyor.

Şimdi Hizmet-İş, Belediye-İş’in örgütlü olduğu İstanbul Büyükşehir’de işveren desteğiyle örgütlenmek istiyor. Böylece belediye işçileri bir kez daha sendikal rekabetin acı sonuçlarını yaşayacak.

Rekabet sürecinde işçilerin toplusözleşmesi imzalanmıyor, işçilerin birliği bozuluyor.

Patronlar bu durumdan yararlanıyor. Aynı zamanda sendikaları kendi istedikleri doğrultuda hareket etmeye zorluyorlar.

Oysa Büyükşehir işçileri, itfaiye işçilerinin yaşadığı sendika değişiminin acı sonuçlarını kısa zaman önce yaşadılar.

İETT işçileri de uzun süren rekabet nedeniyle yıllarca sözleşme imzalayamadılar.

Belediye-İş, sendikal rekabeti protesto etmek için 9 Mart’ta saat 12.00’de, Büyükşehir Belediyesi önünde kitlesel basın açıklaması yapacak.

Yine Çelik-İş ile Türk-Metal arasındaki rekabet nedeniyle Erdemir işçilerinin durumu ortada. Sendika değişiminden dolayı işçi çıkarılması arttı. Mahkemede işe geri dönüş davasını kazanan işçilere bile işbaşı yaptırılmadı.

Meclisten yeni geçen torba yasaya karşı sendakalar birlikte hareket etmediler. Oysa bu yasa, taşeronlaşma ve esnek çalışma biçimlerini daha da genişletti.

Elbette işçilerin, kendi iradeleriyle gerek gördükleri zaman sendika değiştirmeleri doğal sayılmalı. İşçiler için hak arayan, mücadele eden ve denetimin ellerinde olduğu sendikalara hayır diyemeyiz.

Ancak sendika değişimi işçinin iradesiyle olmuyor. Sorun da burada başlıyor.

Patronlar için ucuz işçi, örgütsüz işçi, kârına kâr katma zemini var. Bu durumu ters yüz edecek olan yine işçilerin birlik ve mücadelesidir. (03.03.2011)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2011  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 153 - 4 Mart 2011  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?