Sinif Mucadelesi

AKP’nin torba yasısı işçi haklarını geriletiyor

Çarşamba 9 Şubat 2011

Torba yasa olarak isimlendirilen yasa meclisten geçerse esnek çalışma koşulları daha da esnetilecek.

Kamuda sürgün yasal hale gelecek; kamuda görev yerine bağlı olmayan geçici görevlendirme yasallaşacak.

Belediye işçilerinin de hak kaybı olacak; yerel yönetimlerde, idari değişikliklerde yeni yönetim önceki idarenin işçilere borcundan sorumlu olmayacak.

Bugünkü yasada hükümet, işsizlik fonunun yüzde 30’unun amacı dışında istediği gibi kulanabiliyor. Bu miktar, yüzde 50’ye çıkarılıyor.

Bu yetmediği gibi yasa ile patronlara, pirim ömesi kıyağı getiriliyor. Bugüne kadar ödemedikleri pirim borcuna af geliyor.

Özel sektörde 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük erkek ile 18 yaşından büyük kadın sigortalıların pirimlerinin işveren payı, işsizlik sıgortası fonundan karşılanacak. Bu durumda, 30 ve daha yukarı yaşlardaki çalışanlar, işten atılma tehdidiyle karşı karşıya.

Asgari ücret alan genç işçilere 80 liralık kazık için düzenmeye yapılıyor. Asgari ücret hesabındaki 16 yaş çocuk işçi sınırı 18 yaşa yükseltiliyor. Böylece 16-18 yaş arasındaki çalışan 200 bin gencin asgari ücreti 80 lira azalacak.

Güya herkesi güvenceye alan sigorta sisteminde de değişiklik yapılıyor. Kısmı süreli çalıştığı için sigorta pirimleri eksik yatırılan çalışanlar, eksik süreyi 30 güne kendileri tamamlayacaklar. Ödeme yapmadıklarında sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar.

Şirketlerin sigorta pirimi ödeme zorunluluğu da kaldırılıyor. Şirketler, kadrolu çalışan yerine sadece ihtiyacı olduğunda geçici süreli işçi çalıştırabilecek.

Yine işe alımlardan deneme süresi 2 aydan, 4 aya çıkarılıyor.

İleri demokrasi lafını dilinden düşürmeyen başbakanın hükümetinin taslağında grev yasağı sürüyor. Sözleşmeli personelin grev ya da grev propagandası yapması, desteklemesi, teşvik etmesi yasağı devam edecek. Üstelik, il özel idarelerinde çalışan 80 bin civarında çalışanın sendikasızlaştırılmasının önü açılıyor.

Kamu çalışanları da hak gaspına uğruyor. Siyasi iktidara kamuda kadro kaldırma yetkisi veriliyor. Ayrıca, özel sektör çalışanlarına, kamuda üst düzey yönetici olma yolu açılıyor.

Torba yasanın özeti şudur: Emekçiler daha örgütsüzleşecek, sosyal haklardan biraz daha yoksun bırakılacak, daha düşük ücretle çalıştırılacak.

AKP, bu hükümet dönemini de sorunsuz atlatırsa, seçimden sonra ciddi bir muhelefetle karşılaşmadan, yeni saldırıları; büyük sermayenin dayattığı kıdem tazminatı gibi saldırıları gündeme getidecektir.

Sendikacılar kendi koltuklarını korumak için birbirlerinden farklıymış gibi davranıyorlar. Hak-İş konfederasyonu AKP ile büyüyor. Türk-İş geleneksel büyük sermayenin çıkarlarına göre şerbet veriyor.

KESK ve DİSK, sözde tepki protestoları, basın açıklaması yapıyorlar. Ancak güçleri az ve az olmasına rağmen tüm güçlerini harekete geçirmiyorlar. Sadece bürokratlar ve temsilciler ile sınırlandırıyorlar.

Sendikalar, Ankara’ya gitmeden de kitlesel tepki verebilir. Önemli olan sayı çoğunluğu ve kitleleri inandırmak. Emekçilere güven verildiği zaman, nerede olursa olsun yasaları geri çekmeye güçleri olduğuna ilişkin örnekler var. (31.01.11)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2011  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 152 - 4 Şubat 2011  Site yaşamını izle Emekçinin Gündemi   ?