Sinif Mucadelesi

Sözleşme dönemi yaklaşıyor

Cumartesi 18 Aralık 2010

Aralık ayı itibarıyle yeni sözleşme dönemine gireceğiz. İşçiler, bu dönem zammın seyyanen yapılmasını istiyor. Ayrıca, gece çalışma zammı da talepler arasında. Sendikacılar ise geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi kaypak davranıyor.

İşçilerin, zam oranı ne olursa olsun, herkese eşit verilmesi talebi, hem sendikacılar hem de patron tarafından, yüksek ücret alan işçiler öne çıkarılarak, geri çevriliyor. Aslında, işçilerin bir rakam üzerinde anlaşıp sendikaya ve patrona o rakam üzerinden baskı yapması gerekir. Böyle bir görüşle ortaya atılan 250 lira zam talebi, bazı işçlerin onayını alırken bazı işçiler az buluyor bazı işçiler ise çok olduğu için kabul edilemez.

Gece çalışma zammı için, sendikaya bağlı başka işyeri temsilcilerinin “bütün fabrikalarda var, sizde yok mu?” sorusunu ağızlarından kaçırdıkları işçiler arasında yayılınca, temsilciler sıkıştılar. Şimdi, bu dönemde en önem verdikleri konunun bu olduğunu söylüyorlar.

İşçiler, ortak bir tepki gösteremeseler de tek tek tepki gösteriyorlar. Şimdilik, böyle bireysel kaldığı için idareye sorun yaratmıyor. Çünkü guruplaşma olsa da her gurup, idareyi değil, kendisinden faklı düşünen işçileri suçluyor. İş böyle olunca işçiler, patronun ve kaypak sendikacıların etkisiyle boşvermişlik içine girebiliyor.

Sadece önümüzdeki sözleşme dönemi için değil, her zaman birlik olmaya ihtiyacımız var. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. (Bir işçi)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2010  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 150 - 10 Aralık 2010  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden  Site yaşamını izle Gıda   ?