Sinif Mucadelesi

Metal işçilerine lafta zam önerisi!

Çarşamba 17 Kasım 2010

Ekim ayı başında 160 işletmede çalışan 120 bin metal işçisini kapsayan sözleşme için yapılan 6 görüşme sonucunda, patronları temsil eden MESS,

Türk Metal’in saat ücretine yüzde 5 artış talebine karşı, binde 1 zam teklif etti.

Patronlar, aylık 2 lira 25 kuruşluk zam önerisinin yanı sıra mesailerde yüzde 25 indirim, deneme süresinin 4 aya çıkarılması, esnek çalışma maddelerinin sözleşmeye girmesi ve uygulanmasını da istiyor.

Şimdi uzlaşmazlık zaptı tutuldu. Sendika yöneticileri, kapıyı açık tutuyor. Taleplerini kazanmak için mücadele edeceklerini değil, kabul edilirse sözleşmeyi imzalayacaklarını söylediler.

Sözleşme kapsamında olan Ford Otosan, OYAK Renault, Mercedes Benz ve Tofaş, en çok kâr eden ilk 50 kuruluş arasında. Patronlar, geçen yılarda olduğu gibi dünyada süren krize rağmen kâr rekorları kırıyor.

Ekonomi büyüyor, sektör büyüyor ama işçinin ekonomisi büyümüyor, cebine giren para artmıyor.

Bunun bir nedeni, patronların yüksek ücretle çalışanları işten çıkarması nedeniyle saat ücretinin düşmesidir.

Bir sendikacı, MESS’e bağlı işyerlerinde kağıt üstünde ortalama ücret 5.60 lira olmasına rağmen, gerçekte 5.40 lira olduğunu açıkladı. Net aylık ele geçen 1.191 lira, sendikacının istediğimiz zam kabul edilirse, saat ücreti 6.13, net aylık 1.305 liraya çıkacak.

İşte kâr rekorları kıran patronların, onların kasalarını dolduran işçiye vermek istemedikleri para! Bu miktar, resmi rakamlara göre 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı.

Metal sektörünün en büyüklerini oluşturan otomotiv şirketleri, sadece bu günlerde düzenlenen, otomobil fuarında, neredeyse işçilerin yıllık ücretleri kadar para kazandılar.

Onlara bu kazancı sağlayan arabaları üreten işçilere ise sadece bantlarda daha hızlı çalışmak düşüyor.

Metal işkolundaki en büyük fabrikalarda, Türk Metal sendikası örgütlü. En az üyesi olan sendika ise DİSK’e bağlı Birleşik Metal.

Birleşik Metal, bu işkolunda çok zorlu örgütleniyor. Üye yaptığı her dört işçiden üçü işten çıkarılıyor. Son olarak, işyerine sendika getirmek isteyen, 25 Mutaş Demir Çelik AŞ işçisi, işten çıkarıldı. Kendilerini fabrikaya kapatan işçilere su, ilaç ve yiyecek götürmek isteyen ailelere, patronun isteğiyle polis engel oluyor.

Ancak her şeye rağmen, sözleşme için tüm sendikaların ortak hareket etmesi, işçinin yararına. Buna rağmen sendikal rekabet, sözleşme döneminde bile devam ediyor. Birleşik Metal, siyasi nedenlerle, patronlardan çok Türk Metal yönetimini eleştiriyor. Bu da en çok patronlara yarıyor.

Nitekim, sendikal rekabeti fırsat bilen patronlar, İzmir’deki Asil Çelik işçilerini üç yıl sıfır zamla çalıştırdı. Niğde’de DİSTAŞ işyerinde göstermelik, yarım sayfalık bir sözleşme imzalandı.

Patronlar, demir-çelik fabrikalarında da ekonomik kriz bahanesiyle ücret indirimi dayatmışlardı.

Metal işkolu, kâr oranının en yüksek olduğu işkollarından. Yani patronlar, işçilere çok daha yüksek ücret verebilir. Yine bu işkolu, en yüksek sayıda işçi ile toplusözleşme imzalanan işkoludur.

Bu nedenle, eğer ortak bir mücadele yürütülürse, işçilerin daha iyi ücret almaları mümkün olabilir. Üstelik, tüm işçi sınıfına iyi bir örnek de olacaktır. (01.11.10)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2010  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 149 - 5 Kasım 2010  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden   ?