Sinif Mucadelesi
ABD

Mali düzen reformunda bankacı ve spekülatörleri korkutacak bir şey yok

Pazar 8 Ağustos 2010

Obama, sözde tüketicileri korumayı amaçlayan ve de “son yaşanan kriz gibi başka bir krizin tekrarlanmaması için” Wall Street’in mali faaliyetlerine belirli kısıtlamalar getiren bir yasanın Kongre tarafından onaylanmasından dolayı memnun görünüyor.

Bu yasa, 2.300 sayfadan oluştuğu gibi, bankacıları ve de spekülatörleri korkutacak her hangi bir şey içermiyor.

ABD Merkez Bankası FED, “iflas edemeyecek kadar büyük mali kuruluşları” kurtarmak için yine milyarlarca dolar harcamaya devam edecek, ama bir şartla; yardım her kuruluşa adaletli bir şekilde yapılmalıymış!

Bankalar, spekülatif kokuşmuş hisse senetlerini elden çıkarmalıymış, yani taşeron kuruluşlara devretmeliymiş. Ama diğer yandan dövizde olmak üzere, klasik spekülasyonlarına devam edebilirler. Hatta kokuşmuş hisse senetleri subprimes (ipotekli demek) dışında, borsadaki bir sürü çetrefilli mali ürünle de spekülasyonlarını sürdürebilirler. Yani bankaların esas kazanç kaynakları olan spekülasyonlarına kesinlikle temel bir set çekilmedi. Bu konuyla ilgili olarak bir New York milletvekili şunları söyledi:”New York borsasında, mali yan ürünlerle yapılan işlemleri kaçırmamak için gerekeni yaptık.”

Yeni kanun, kredi, borç, kredi kartı gibi konularda tüketicileri korumak için FED’e bağlı bir kurumun oluşturulmasına karar verdi. Ancak bu kurumun kararları, eğer “mali sistemin sağlamlığını ve istikrarını tehdit ederse” iptal edilebilecek. Böylece tüketiciler yararına olan, ama bankaların ve mali kuruluşların kârına dokunan kararlar, uygulanmayacak.

Bu sözü edilen kanun tasarısında, bankalara uygulanması öngörülen ve 19 milyar avro getirmesi beklenen vergi düzenlemesi son anda, Meclis’teki oylamadan biraz önce, iptal edildi.

Obama, bu yasanın, mali sektörü denetim altına alacağını iddia ediyor ve başkanlık döneminde geçirdiği en önemli yasa olduğunu söylüyor. Yasanın oluşturulması için aylar süren pazarlıklar yapılmış olsa da, her hangi bir etkisi olacağı hiç de kesin değil: Çünkü yasa, sadece genel hatlar çizmekle yetiniyor. Bundan sonra yüzlerce karar ve uygulama yöntemlerinin oluşturulması gerekiyor. Bunlar için de bir hayli zaman gerekecek. En sonunda yine de söz ve karar hakkı, yüzlerce Wall Street uzmanlarının olacak.

Obama’nın demagojik tüm iddialarına rağmen bu yasa kamu paralarının büyük bankalar ve büyük özel şirketler tarafından talan edilmesini engellemeyeceği gibi, ne spekülasyonları ne de krizleri engelleyecektir. Böyle bir şeyi hiçbir yasa engelleyemez. Öyle ki bu yasanın oluşmasında yer alan bir uzman, yasanın etkili olup olmayacağını görebilmek için yeni bir krizi beklemek gerektiğini itiraf etmek zorunda kaldı!

Sonuç itibarıyla Obama’nın iddia etiği reform, Wall Street’de hiç endişe yaratmıyor. Senato ile Meclis’in ortak yasa konusunda hemfikir olmalarının hemen ertesi günü, yani 25 Haziran’da banka ve mali kuruluşların hisse senetlerinde yüzde 3’lük ani bir artış oldu. Hatta bu kanundan etkileneceği iddia edilen Goldman Sachs veya J.P. Morgan Chase bankalarının hisse senetleri, en çok değer kazananların başında geldi. New York Times’ın bu konuyla ilgili bir yazısı esprili bir şekilde bitiyor: “Yatırımcılar belki de bu bankaların en iyi bildikleri konulara güveniyorlar: Yani bu yasayı uygulamamak için gerekli yolları bulacaklarına güveniyorlar.” LO (30.07.2010)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2010  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 146 - 6 Ağustos 2010  Site yaşamını izle Uluslararası Gündem   ?