Sinif Mucadelesi

Ölümüne çalışma

Cumartesi 17 Temmuz 2010

Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi’nin girişimiyle silikozis hastası işçiler ve yakınları, ölen arkadaşlarının yakınlarına ölüm aylığı, çalışamayanlara da maluliyet aylığı bağlanması talebiyle üç gün Ankara’da eylem yaptı.

Kot, yüksek basınçla kum püskürtülerek ağartılıyor. Bu işte çalışan işçiler, soludukları toz yüzünden silikozis hastalığına yakalanıyor.

Tüm dünyada madenlerde, taş ocaklarında görülen bu "meslek hastalığı" sadece Türkiye’de "tekstil sektörü"nde var.

Silikozis hastalığından 46 işçi öldü. 650 işçi de hastalıkla mücadele ediyor. Ancak kontrolden geçen ortalama her iki kot işçisinden birine silikozis teşhisi konduğu ve yaklaşık 10 bin kişinin bu sektörde çalıştığı düşünülürse, henüz teşhis konmamış 5 bine yakın işçinin daha hasta olduğu tahmin ediliyor.

Hasta yakınlarının tepkisi üzerine Sağlık Bakanlığı, tekstil sektöründe kot kumlamayı yasakladı. Silikozis hastaları sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor. Ancak bu ikiyüzlü bir karar çünkü bu hastalığın tedavisi yok. Üstelik sigortalı olmayanlar, bu haktan yararlanamıyor ve zaten hastalığa yakalananlar da, en kötü koşullarda, kaçak çalışan ve sigorta yapmayan yerler. Bu nedenle sorun devam ediyor.

Silikozis hastalarının, sosyal güvenceye hak kazanabilmeleri için dava açması gerekiyor. Davayı kazanabilmek için “kot kumlamada çalışmış olduklarını” kanıtlamak zorundalar. Bunun için de, devletin bulamadığı “kayıt dışı” çalışan şirketleri bulmaları, şirketin kot kumlama işi yaptığını ve kendilerinin “orada o işte çalıştıklarını” kanıtlamaları gerekiyor. Yani devletin yapmadığını; ölümle pençeleşen, hasta, yoksul işçilerin yapması gerekiyor.

Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi’nin hasta işçiler için talepleri şunlar:

1. Kot kumlama işinde çalışmış herkes, göğüs hastalıkları hastanelerine ulaşabilmeli

2. Sigortasına bakmaksızın tüm silikozis hastaları sosyal güvenlik haklarından yararlanmalı

3. Silikozis hastalarını mahkeme giderlerinden muaf tutulmalı

4. Hükümet, denetim görevini yapmayan kamu görevlilerinin soruşturulmasına, yargılanmalarını engellememeli

5. Silikanın havada solunabilecek şekilde serbest kullanımı, yalnızca kot kumlama işinde değil, tüm sektörlerde yasaklanmalı.
Devlet tedavisi olmayan silikozis hastalarının taleplerini, başka meslek hastaları da ister diye kabul etmiyor. Sigortasız, ölümcül çalışma koşullarına izin veren devlet, işçinin ihtiyacının karşılanmasına izin vermiyor!

Çünkü bir tarafta, göç etmek zorunda kalan ve ailesini geçindirmek için her türlü çalışma koşulunu kabul etmek zorunda olan işçi diğer tarafta para hırsından gözü dönmüş patronlar var. (01.07.10)


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2010  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı : 145 - 2 Temmuz 2010  Site yaşamını izle Fabrikalardan... İşyerlerinden   ?